Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego?

jak odzyskać pieniądze z zus po śmierci ubezpieczonego

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego? Spadkobiercy będą potrzebowali aktu zgonu i aktu poświadczenia dziedziczenia. Podpowiadamy, jak dokonać wypłaty pieniędzy zgromadzonych na subkoncie ZUS krok po kroku.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego? Subkonto to rodzaj rachunku dla osób ubezpieczonych w ZUS, które zawarły umowę z otwartymi funduszami emerytalnymi. Tam gromadzone są środki, które posiadacz rachunku może wypłacić w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Jednak, co w przypadku jego śmierci? Wypłaty pieniędzy mogą dokonać najbliżsi zmarłego, ale tylko w pewnych okolicznościach. W tym poradniku omawiamy całą procedurę.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego? 

Środki zgromadzone na subkoncie ZUS po śmierci ubezpieczonego, mogą zostać wypłacone przez jego najbliższych. Część tych środków trafia na rachunek ubezpieczeniowy współmałżonka, z kolei pozostała część podlega wypłacie przez uposażonego, czyli osobę wskazaną wcześniej przez zmarłego. Jeśli zmarły nie wskazał takiej osoby, wówczas zgromadzone środki na subkoncie w ZUS podlegają ustawowemu lub testamentowemu dziedziczeniu.

Dokumenty niezbędne do wypłaty środków z subkonta ZUS

Aby wypłacić środki z subkonta ZUS i OFE zmarłej osoby, niezbędne jest wypełnienie stosownego wniosku i dołączenie następujących dokumentów:

  • odpis aktu zgonu;
  • poświadczona przez notariusza lub w urzędzie wydania dokumentu kopia dowodu tożsamości wnioskodawcy;
  • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

W pewnych okolicznościach ZUS może zażądać również innych dokumentów. Warto pamiętać, że procedura nie wymaga od spadkobierców ponoszenia dodatkowych kosztów.

Przeczytaj
Ile pieniędzy z OFE po śmierci bliskiej osoby podlega wypłacie? Odpowiadamy!

Pieniądze z OFE i inne środki dla spadkobierców

W przypadku śmierci bliskiej osoby można starać się o odszkodowanie z ZUS. Jest ono należne tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku w pracy lub była wynikiem choroby zawodowej. O takie świadczenie mogą starać się dzieci zmarłej osoby, a także współmałżonek i rodzice. Wiele osób zastanawia się, ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica. ZUS zwykle oferuje kwotę w wysokości 100 tys. złotych.

Wypłata środków z OFE

Pozostaje jeszcze kwestia zgromadzonych środków na rachunku w OFE. Jeśli zmarły posiadał taki rachunek, wypłaty środków mogą dokonać osoby uposażone, a w przypadku ich braku spadkobiercy. A ile pieniędzy z OFE po śmierci należy się bliskim? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, gdyż zależy to, jak długo osoba zmarła opłacała składki i w jakiej kwocie.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego? W przypadku osób uposażonych konieczne będzie złożenie w instytucji odpowiedniego wniosku wraz z odpisem aktu zgonu oraz urzędowo potwierdzoną kobią dowodu tożsamości. Z kolei spadkobiercy muszą dodatkowo udokumentować fakt dziedziczenia po zmarłym członku OFE lub posiadaczu subkonta ZUS. Warto pamiętać, że środki z OFE i ZUS podlegają dziedziczeniu na tych samych zasadach. W przypadku śmierci osoby bliskiej istotne jest to, czy pozostawiła ona testament. Jeśli nie, wówczas następuje dziedziczenie ustawowe.

Fot. główne Rakoon via Wikipedia, CC0

Zobacz także:

Przeczytaj
Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica? ZUS i inne świadczenia
Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *