Ile pieniędzy z OFE po śmierci bliskiej osoby podlega wypłacie? Odpowiadamy!

Ile pieniędzy z OFE po śmierci członka funduszu może wypłacić rodzina? Komu dokładnie przysługuje wypłata? Odpowiadamy na te i wiele innych pytań, związanych z dziedziczeniem środków zgromadzonych na koncie funduszu emerytalnego.

Ile pieniędzy z OFE po śmierci członka funduszu otrzyma rodzina zmarłego i osoby przez niego uposażone? Zanim odpowiemy na to pytanie, wyjaśnijmy, o jakie środki pieniężnie dokładnie chodzi. Otóż OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to instytucja funkcjonująca w ramach dodatkowego ubezpieczenia społecznego, którego celem jest gromadzenie środków pieniężnych na indywidualnym koncie. Finalnie możliwa jest wypłata tych środków po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby, która zawarła umowę z funduszem. Jednak, co dzieje się z tymi środkami w przypadku śmierci członka OFE? Wówczas podlegają one dziedziczeniu.

Kto dziedziczy środki po śmierci ubezpieczonego?

W przypadku śmierci ubezpieczonego, środki zgromadzone w OFE, jak również te znajdujące się na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu testamentowemu lub ustawowemu, chyba że zmarły wskazał osobę lub osoby uposażone do wypłaty tych środków. W pierwszej kolejności wypłata możliwa jest dla małżonka zmarłego (w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej), kolejno osoba lub osoby uprawnione i wskazane przez zmarłego (tzw. osoby uposażone), a jeśli zmarły tych osób nie wskazał, o wypłatę środków mogą starać się spadkobiercy.

Ile pieniędzy z OFE po śmierci członka funduszu?

W razie śmierci ubezpieczonego, który nie dożył emerytury, pieniądze zgromadzone na rachunku w OFE podlegają podziałowi. Połowa zgromadzonych środków przypada małżonkowi, z kolei drugą część OFE przekazuje osobom uposażonym, a w przypadku ich braku – spadkobiercom. Dokładna kwota do wypłaty zależna jest od tego, ile tych środków zostało zgromadzonych, a zatem od wysokości i ilości odprowadzonych składek OFE.

Przeczytaj
Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego?

Wypłata z rachunku OFE po śmierci ubezpieczonego

W celu wypłaty środków z konta w OFE, osoby, które są uprawnione, powinny złożyć do stosownego towarzystwa emerytalnego odpowiednie dokumenty:

  • skrócony odpis aktu zgonu zmarłego ubezpieczonego;
  • dokument potwierdzający tożsamość osoby wnioskującej o wypłatę środków;
  • wypełniony wniosek o wypłatę środków.

W przypadku wypłaty środków OFE małżonka, potrzebne będą również odpis aktu małżeństwa i oświadczenie potwierdzające wspólność majątkową. Jeśli to spadkobiercy ubezpieczonego chcą odzyskać pieniądze, niezbędne będzie również dokument potwierdzający stwierdzenie nabycia spadku.

Zasiłki i odszkodowania z ZUS w razie śmierci bliskiej osoby

Wypłata środków pieniężnych po zmarłym Członku OFE to osobna kwestia. Zupełnie czymś innym jest zasiłek pogrzebowy ZUS. Ile się czeka na to świadczenie? Pieniądze są wypłacane w ciągu 30 dni od momentu złożenia niezbędnych dokumentów osobie, która pokryła koszty pogrzebu, przy czym nie musi ona być spokrewniona ze zmarłym. A ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica? ZUS w pewnych sytuacjach może wypłacić stosowne świadczenie w kwocie zwykle około 100 tys. złotych.

Ile pieniędzy z OFE po śmierci bliskiej osoby? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od wysokości zgromadzonych środków. Podobnie wygląda to w przypadku wypłaty z subkonta ZUS. Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu, co oznacza, że wiele osób nie jest świadomych swojego prawa do środków. Warto też pamiętać, że w pewnych sytuacjach bliskim osoby zmarłej przysługują też świadczenia z ZUS. Co więcej, jeśli osoby należący do grona najbliższych zmarłego posiadają własne ubezpieczenia, warto sprawdzić, czy nie przysługuje im odszkodowanie z tytułu śmierci rodzica, teściów i innych nieszczęśliwych okoliczności.

Przeczytaj
Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica? ZUS i inne świadczenia

Zobacz także:

Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *