Akt zgonu – czym jest i kiedy należy go sporządzić? Jakie informacje zawiera karta zgonu? W jakich sytuacjach wymagany jest ten dokument?

akt zgonu

Śmierć bliskiej osoby to ogromny ból. Pamiętaj jednak, że po stronie najbliższych leży także duża odpowiedzialność. W pierwszej kolejności zgłoś zgon urzędu stanu cywilnego. Dowiedz się, co musisz zrobić w przypadku śmierci najbliższych.

Dokument, który rejestruje śmierć konkretnej osoby, sporządzany jest przez konkretne organy państwowe. Podstawą do stwierdzenia zgonu jest wystawienie zaświadczenia przez lekarza. Takie czynności podejmuje także zakład medycyny sądowej. Kiedy zgłosisz śmierć do kierownika urzędu? Przede wszystkim po śmierci osoby bliskiej i stwierdzeniu tego faktu przez lekarza. Jesteś zobowiązany(a) do zgłoszenia tego faktu w określonym terminie. Pamiętaj także o dostarczeniu niezbędnej dokumentacji o zmarłej osobie.

Akt zgonu – co to takiego?

Akt zgonu to dokument, który stanowi część księgi stanu cywilnego. Obowiązuje już od 2015 roku aż do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, dokumenty rejestru stanu cywilnego zawierają wszystkie aktualne akty zgonu. Jesteś obywatelem Polski? Postaraj się o uzyskanie odpisu aktu zgonu bliskiej osoby. Pamiętaj, że każda zgłoszona do urzędu śmierć jest przechowywana w archiwum jako akt śmierci.

Kiedy i gdzie zgłosić śmierć bliskiej osoby?

Instytucja państwowa przyjmuje informacje o zgonach w następujących terminach:

 • do 3 dni od sporządzenia karty zgonu;
 • do 24 godzin od momentu śmierci.
Przeczytaj
Zdjęcie zmarłego na pogrzebie – gdzie ustawić fotografię? Czy wypada robić zdjęcia na pogrzebie?

Jeśli przyczyną śmierci była choroba zakaźna, bezwzględnie zgłoś śmierć maksymalnie do 24 godzin od czasu odejścia bliskiego. Co ciekawe, rejestracja zgonu nie wymaga od ciebie przedstawiania żadnych wyjaśnień. Kiedy udasz się do urzędu cywilnego, nie spędzisz tam więcej niż 30 minut. Proces rejestracji jest krótki. W wyniku zgłoszenia otrzymasz także odpis skrócony aktu urzędowego.

Kto zgłasza zgon do USC?

Śmierć do urzędu zgłaszają przede wszystkim najbliżsi zmarłego. Dotyczy to głównie małżonków, dzieci, a następnie osób pokrewnych i powinowatych. Fakt odejścia bliskich, zgłosisz także bez problemu za pośrednictwem pełnomocnika. Pamiętaj jednak, że wskazanej osobie musisz przekazać pisemne pełnomocnictwo.

W tym dokumencie wskaż, kto upoważnia osobę do rejestracji oraz odebrania dokumentacji urzędowej. Podczas zgłoszenia śmierci bliskiej osoby przyda ci się także aktualny dowód osobisty. Co ciekawe, pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej. Za każdy dokument tego typu zapłacisz 17 złotych w kasie urzędu. Z tej opłaty zwolnieni są jednak członkowie rodziny, którym wręczysz pełnomocnictwo.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu zgonu w urzędzie?

Sama wizyta w urzędzie stanu cywilnego to nie wszystko. Rejestrację musisz zrealizować przede wszystkim w ściśle określonym terminie. Do podstawowych dokumentów, jakie będą Ci potrzebne, zaliczamy:

 • kartę zgonu;
 • dowód osobisty zmarłej osoby lub paszport;
 • protokół zgłoszenia zgonu.

Oprócz tego jesteś zobowiązany(a) do uiszczenia opłaty skarbowej. Takowa składka jest wymagana tylko jeśli działasz przez pełnomocnika. Kiedy udasz się do wybranej instytucji państwowej, koniecznie przedstaw wszystkie powyższe dokumenty. Do 2023 roku kartę zgonu przekażesz bezpośrednio kierownikowi USC. Zrobisz to także przez Internet z wykorzystaniem podpisu zaufanego.

Przeczytaj
Jak wygląda liturgia pogrzebowa? Kto przygotowuje czytanie pogrzebowe? Czego powinno dotyczyć?

Akt zgonu – jakie informacje zawiera?

Załatwiasz formalności związane ze śmiercią bliskiej ci osoby? Koniecznie sprawdź, jakie informacje zawiera kopię zupełną aktu zgonu. Do podstawowych pozycji w tym dokumencie, zaliczamy:

 • dane osobowe zmarłej osoby (imię, nazwisko, stan cywilny, datę urodzenia i miejsce oraz miejsce zamieszkania);
 • informacje o okolicznościach zgonu (miejsce, godzina, data);
 • dane osobowe małżonka (jeśli takowy występował);
 • dane osobowe osoby zgłaszającej.

Dopełniasz formalności i zapewniasz pochówek osoby zmarłej? Podstawa prawna pozwala Ci na takie działania jeśli jesteś spokrewniony ze zmarłym. Jakie działania podejmiesz, kiedy nie posiadasz wszystkich powyższych informacji? Urzędnik zajmujący się twoją sprawą zrealizuje adnotację w odpowiednich rubrykach wniosku.

Pamiętaj, że to nie wszystko jeśli chodzi o akt zgonu i rejestrację śmierci bliskiego do USC. Kiedy nie ustalisz tożsamości zmarłej osoby, w akcie umieszcza się następujące informacje:

 • miejsce oraz datę znalezienie zwłok;
 • okoliczności znalezienia ciała oraz jego wygląd;
 • płeć zmarłej osoby oraz orientacyjny wiek;
 • znaki szczególne;
 • opis odzieży i przedmiotów.

Kiedy w przyszłości ustalisz tożsamość zmarłego, koniecznie zgłoś to do urzędu stanu cywilnego.

Ile trwa sporządzenie aktu zgonu?

W urzędzie sporządzenie aktu stanu cywilnego trwa najczęściej nie dłużej, niż kilkadziesiąt minut. Kiedy udasz się do USC, kierownik urzędu stanu cywilnego wyda ci duplikat praktycznie od ręki. Pamiętaj jednak, że wszelkie akty sporządzone przed marcem 2015 roku, nie będą widoczne w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego.

Przeczytaj
Jak wygląda ceremonia pogrzebowa? Pogrzeb katolicki i świecki krok po kroku

Ile kosztuje akt zgonu w USC?

Zgłaszasz śmierć bliskiej osoby? Jako osoba uprawiona masz prawo do otrzymania jednego, darmowego odpisu. Potrzebujesz więcej egzemplarzy? W tym przypadku weź pod uwagę opłatę skarbową, która wynosi:

 • 22 zł – odpis skrócony aktu cywilnego;
 • 33 zł – odpis zupełny aktu cywilnego.

Powyższe stawki są regulowane przez Ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W pewnych sytuacjach unikniesz jednak konieczności opłacenia tej składki. Zaliczamy do nich chęć uzyskania:

 • dowodu tożsamości;
 • świadczenia socjalnego lub pomocy społecznej;
 • przyznania opieki;
 • kurateli;
 • adopcji;
 • alimentów.

Gdzie odebrać akt zgonu? Kto może to zrobić?

Duplikat aktu stanu cywilnego odbierzesz jako członek rodziny zmarłej osoby. Zrobi to także każda obca osoba. Wystarczy, że wydasz jej odpowiednie pełnomocnictwo urzędowe. Prawo o aktach stanu cywilnego wskazuje, że dokument wydawany jest na wniosek sądu lub innego organu państwowego. O dokumentację mogą ubiegać się także osoby trzecie, które wykażą podstawę prawną.

Podsumowując, akt zgonu zgłoś przede wszystkim we właściwym urzędzie na miejscu zdarzenia. Dodatkowo przygotuj się na opłaty skarbowe. Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu złożysz osobiście lub przez pełnomocnika. Co ciekawe, przeniesiesz treść zagranicznego aktu do polskich ksiąg tylko w ramach transkrypcji dokumentu. Bezwzględnie pamiętaj, aby w ciągu 24 godzin od zgonu zgłosić śmierć. Dotyczy to jednak tylko śmierci w wyniku choroby zakaźnej.

Przeczytaj
Ubiór damski na pogrzebie latem

Zobacz także:

Archiwum: luty 2022
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *