Laudacja – jak brzmi definicja językowa? Kiedy można wygłosić laudację?

laudacja

Laudacja jest specyficzną mową pochwalną. Choć coraz rzadziej spotykana, dla wielu osób to bardzo istotny element ważnej uroczystości poświęconej konkretnemu człowiekowi. Sprawdź, w jaki sposób napisać i wygłosić laudację!

Laudacja najczęściej kojarzy się z mową wygłaszaną na pogrzebie. Nic dziwnego, to słowo zazwyczaj pada w tym kontekście. Należy jednak pamiętać, żeby nie łączyć tego rodzaju przemówienia jedynie z pogrzebami. Laudacja może być wygłaszana zarówno na uroczystościach pożegnalnych, jak i weselach, galach oraz rozdaniach nagród.

Czym jest laudacja?

Laudacja, wbrew częstej opinii, nie jest mową pogrzebową. To mowa pochwalna, w trakcie której należy przywołać różnego rodzaju zasługi i cechy danej osoby.

Z tego względu często stosowana jest podczas pogrzebów, ale również wręczania nagród lub tytułów honorowych.

Jak językoznawcy definiują laudację?

Nie można stawiać znaku równości pomiędzy laudacją a mową pogrzebową. Wynika to w pełni z etymologii tego słowa.

Nazwa laudacja wywodzi się ze słowa pochodzenia łacińskiego. Laudatio oznacza dosłownie pochwałę. Wszyscy językoznawcy są zgodni, że laudacja jest mową pochwalną, a tym samym może być wygłaszana wszędzie tam, gdzie konieczne jest opisanie czyichś zasług.

Jak napisać laudację?

Laudacja jest zwykle dość formalną formą wypowiedzi. Z tego względu warto zastosować się do klasycznego układu mowy, tak aby w pełni poprawnie wywiązać się z obowiązku i zaszczytu wygłoszenia.

Co powinna zawierać laudacja?

Przede wszystkim laudację należy zatytułować. W tym przypadku może być to dość proste zdanie, np. laudacja z okazji… .

Przeczytaj
Akt zgonu – czym jest i kiedy należy go sporządzić? Jakie informacje zawiera karta zgonu? W jakich sytuacjach wymagany jest ten dokument?

W następnej kolejności trzeba się odpowiednio do okazji zwrócić do słuchaczy. Zazwyczaj preferowaną formą będzie zwrot Szanowni Państw, Drodzy Goście lub Zebrani.

Następnie trzeba przedstawić powód spotkania: Spotkaliśmy się w tym gronie ze względu na… .

W tym momencie można zaznaczyć, skąd znało się daną osobę i kim była. Po tym krótkim przedstawieniu następuje pochwała zasług. Na koniec należy podziękować oraz złożyć stosowne życzenia.

Kiedy można wygłosić laudację?

Laudację może wygłosić prawie każdy związany bezpośrednio lub pośrednio z osobą, na której cześć przygotowywana jest mowa. W zależności od konkretnej sytuacji może być to ktoś bliski z rodziny, przyjaciół lub pracy.

Zobacz także:

Archiwum: lipiec 2022
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *