W jaki sposób można otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS? Czym w praktyce jest tego typu świadczenie socjalne? Kto może się o niego ubiegać?

zasiłek pogrzebowy

Strata bliskiej osoby to często ogromny ból i smutek. Straciłeś(aś) w ostatnim czasie kogoś bliskiego? Zajmujesz się organizacją pochówki? Dowiedz się, w jaki sposób pokryjesz koszty związane z organizacją pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które przysługuje Ci w takiej sytuacji.

Pochówek wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. To jednak nie wszystko. Jesteś odpowiedzialny(a) za organizację pogrzebu? Pamiętaj, że formalności urzędowe to nie wszystko. Pokryjesz także wszelkie koszty związane z organizacją uroczystości oraz kupna np. trumny. Wszystkie czynności w tym przypadku to ogromne koszty. Jesteś jedyną rodziną zmarłego? Pozyskaj pomoc od ZUS w ramach zasiłku pogrzebowego.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie wprowadzone już w 2011 roku. Co ciekawe, kwota zasiłku to obecnie 4000 złotych. Jest wypłacana całkowicie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pamiętaj, że kwota świadczenia jest stała i nie ulega podwyższeniu w żadnym z przypadków.

Jako członek rodziny możesz ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Omawiane zagadnienie jest regulowane przez ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku. W przypadku osób zabezpieczonych jako rolnicy przepisy są zawarte w ustawie z 17 grudnia 1998 roku. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest tylko w przypadku śmierci osoby objętej świadczeniem ZUS lub KRUS. Pamiętaj, że stopień pokrewieństwa nie ma znaczenia. Liczy się to, kto pokrywa koszty pochówku.

Co ciekawe, aby pobierać zasiłek pogrzebowy, musisz spełnić szereg wymogów ZUS. Kiedy organizujesz pogrzeb zmarłej osoby, dowiedz się, jak zdobyć dodatkowe środki. Na takie przedsięwzięcie dostaniesz zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. Złóż wniosek o wypłatę zasiłku do odpowiednich organów. Dołącz też koniecznie komplet dokumentów związanych ze sprawą. Dzięki temu otrzymasz pieniądze nawet w ciągu 30 dni.

Przeczytaj
Zasiłek pogrzebowy ZUS – ile się czeka? Najważniejsze informacje o świadczeniu

Komu przysługuje wypłata zasiłku pogrzebowego?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy składasz tylko wtedy, kiedy zajmujesz się organizacją pogrzebu. Po śmierci bliskiej osoby koszty pochówku najczęściej pokrywa rodzina. Co ciekawe, zasiłek pogrzebowy przyznawany jest na podstawie dwóch ustaw. W tym przypadku pamiętaj, że zmarła osoba może podlegać pod ZUS lub KRUS.

Co musisz zrobić w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS lub KRUS? Art. 77 ustawy o ZUS oraz Art. 35 ustawy o KRUS jasno wskazują na sposób wypłaty środków. Ogólnie rzecz biorąc, zasiłek pogrzebowy przysługuje Ci w takich sytuacjach, jak śmierć:

 • osoby ubezpieczonej w ZUS lub KRUS;
 • osoby, która pobiera emeryturę lub rentę;
 • osoby, która w dniu śmierci nie posiadła emerytury ani renty, ale istnieją przesłanki, iż miała do tego prawo;
 • osoby zmarłej po ustaniu ważności ubezpieczenia (o ile śmierć nastąpiła w trakcie trwania tej umowy);
 • członka rodziny osoby ubezpieczonej, a także pobierającej emeryturę.

Zwracaj uwagę też na to, że zasiłek pogrzebowy przysługuje także w razie śmierci osoby przebywającej np. na zwolnieniu chorobowym, okresie rehabilitacyjnym, a także macierzyńskim. Pamiętaj, że wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego złożysz tylko raz do stosownego urzędu!

Ile wynosi zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu?

Wiesz już, kiedy przysługuje Ci zwrot kosztów organizacji pogrzebu. Ile jednak wynosi taki zasiłek? Według aktualnych przepisów po złożeniu wniosku o zasiłek pogrzebowy, otrzymasz zwrot kosztów w wysokości 4000 złotych.

Przeczytaj
Zasiłek pogrzebowy KRUS – ile się czeka? Komu przysługuje to świadczenie?

W tym miejscu warto także wspomnieć, że kwota zasiłku nie zmieniła się od ponad 10 lat. Rosnąca inflacja oraz koszty usług to osobna kwestia. Zwróć jednak uwagę na to, iż zasiłek często nie wystarczy Ci na pokrycie podstawowych kosztów pochówku.

Co ciekawe, jeszcze przed 2011 rokiem zasiłek pogrzebowy wynosił 200% miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z danymi z 2024 roku średnie wynagrodzenie wynosi około 6000 złotych. Oznacza to, że otrzymałabyś/otrzymałbyś zwrot kosztów pogrzebu w kwocie do 12 000 złotych.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy? Najważniejsze informacje

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest do 12 miesięcy od dnia śmierci pochowanej osoby. Pamiętaj, że po przekroczeniu tego okresu nie złożysz już wniosku o jego wypłatę. Dokumenty prześlesz drogą elektroniczną do wybranego urzędu, lub korespondencją tradycyjną.

Ważne jest to, że istnieje opcja wydłużenia czasu na złożenie wniosku o zasiłek. To możliwe w razie wystąpienia problemów z transportem zwłok lub problemów z ich identyfikacją. W takich sytuacjach z powodzeniem złożysz wniosek do 12 miesięcy od daty pogrzebu.

Pamiętaj jednak, że w takich sytuacjach musisz przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie. Taki dokument może być zaświadczeniem od policji lub prokuratury. Chcesz wiedzieć, jakich dokumentów potrzebujesz? Wnioski przygotuj na druku:

 • ZUS Z-12 – dla osób ubezpieczonych w ZUS;
 • KRUS SR-26 – dla osób ubezpieczonych w KRUS.

Oprócz tego, do każdego wniosku dołącz szereg dokumentów takich, jak:

 • akt zgonu (w przypadku martwego dziecka odpis zupełny aktu urodzenia lud odpis zupełny z adnotacją o jego śmierci w trakcie porodu);
 • dokumenty stwierdzające stopień pokrewieństwa ze zmarłym;
 • zaświadczenie od płatnika składek;
 • oryginały rachunków za poniesione koszty podczas pogrzebu.
Przeczytaj
Od kiedy wzrośnie zasiłek pogrzebowy? Nowe informacje

W jakim czasie wydawana jest decyzja o przyznaniu zasiłku?

Chcesz jak najszybciej otrzymać zasiłek pogrzebowy? Pamiętaj, aby wniosek o jego wypłatę złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Na podjęcie decyzji przez urząd poczekasz maksymalnie 30 dni kalendarzowych. Pieniądze zostaną wypłacone po dokładnej analizie wniosku. Pieniądze otrzymasz przez operatora pocztowego lub do rąk własnych w kasie uprawionej jednostki.

Co ciekawe, KRUS oraz ZUS może odmówić przyznania świadczenia. Dotyczy to zarówno całości zasiłku, jak i tylko jego części. Odwołanie od tej decyzji możesz złożyć w:

 • sądzie rejonowym;
 • wydziale pracy;
 • zakładzie ubezpieczeń społecznych poprzez ubezpieczyciela.

Pamiętaj, że na uzupełnienie wniosku z odwołaniem masz tylko 30 dni, które są liczone od daty odebrania decyzji. Kiedy chcesz walczyć o zwrot środków za zorganizowanie pochówku, koniecznie dochowaj tego terminu.

Zasiłek pogrzebowy – podsumowanie

Zasiłek przysługuje Ci zawsze jeśli zajmujesz się organizacją pogrzebu bliskiej ci osoby. Pamiętaj, że tego typu zeznanie zalicza się do grona świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo śmierć ubezpieczonej osoby wymaga potwierdzenia w postaci aktu zgonu. Taki dokument sporządza lekarz zajmujący się sprawą.

Wypłata zwrotu środków po zorganizowaniu pochówku zmarłej, bliskiej osoby leży po stronie ZUS i KRUS. Ostateczny sposób wypłaty środków zależy wyłącznie od woli urzędu oraz wnioskodawcy. Pamiętaj, że zasiłek przysługuje Ci zawsze, kiedy zajmujesz się pochówkiem. Co ciekawe, jeśli jesteś członkiem rodziny, otrzymasz zwrot w wysokości 4000 złotych. Dla osób obcych według prawa zwrot wyniesie tyle, ile udokumentowane koszty.

Przeczytaj
Jak wypełnić wniosek o zasiłek pogrzebowy? Zobacz, jak to zrobić prawidłowo!

Pamiętaj, że złożysz wniosek tylko do 12 miesięcy po śmierci bliskiego lub jego pochówku. Jesteś osobą pobierającą zwrot w maksymalnej wysokości? Konieczne udowodnij stopień pokrewieństwa lub powinowactwa ze zmarłym. Kiedy dopełnisz wszystkich formalności, zasiłek na pewno zostanie Ci wypłacony zgodnie z terminem określonym w ustawie.

Zobacz także:

Archiwum: luty 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *