Modlitwy za zmarłego przy trumnie i psalmy pogrzebowe

modlitwy za zmarłego przy trumnie

Modlitwy za zmarłego przy trumnie to kluczowy element ostatniego pożegnania. W pewien sposób przynoszą bliskim ukojenie, a zmarłemu pomagają uzyskać spokój po drugiej stronie. Sprawdź, co i jak odmawiać w tym trudnym czasie.

Szybkie porady

  • Przy trumnie zmarłego najczęściej odmawia się modlitwę „Wieczny odpoczynek”.
  • W przededniu pogrzebu, jak i tuż przed pogrzebem, w kaplicy odmawia się wszystkie części różańca.
  • Modlitwy za zmarłego przy trumnie przeplatane są ze wzniosłymi pieśniami żałobnymi, na przykład psalmem 130. 
  • Psalmy można odmawiać jako modlitwy za zmarłych.
  • Modlitwą na każdą okoliczność, również przy trumnie zmarłego, jest „Ojcze nasz”.

Modlitwy za zmarłego przy trumnie: „Wieczny odpoczynek”

Śmierć powoduje ogromny ból dla bliskich zmarłego. Oprócz tego, że mierzą się oni z ogromną stratą, to również zastanawiają się, co dzieje się z nieboszczykiem i chcą uczynić wszystko, co możliwe, by jak najszybciej zaznał on spokoju. Z tego powodu przy trumnie odmawia się modlitwę „Wieczny odpoczynek”:

Wieczny odpoczynek

Racz mu (jej) dać Panie

A Światłość wiekuista

Niechaj mu (jej) świeci.

„Dobry Jezu a nasz Panie” 

Kolejną modlitwą za zmarłego przy trumnie jest „Dobry Jezu a nasz Panie”. Najczęściej jest ona wyśpiewywana w procesji z trumną do kościoła:

Dobry Jezu a nasz Panie, 

Daj mu (jej) wieczne spoczywanie.

Światłość wieczna niech mu (jej) świeci,

Gdzie królują wszyscy Święci.

Gdzie królują z Tobą, Panem,

Aż na wieki wieków. Amen.

Różaniec za zmarłego

Dawniej przed pogrzebem odmawiano różaniec za zmarłego i taka praktyka kontynuowana jest przez wielu po dziś dzień. Odmówienie tajemnic poprzedza „Skład Apostolski” i trzy „Zdrowaś Maryjo”. Każdą z pięciu dziesiątek rozpoczyna modlitwa „Ojcze Nasz”, a następnie dziesięciokrotnie powtarza się modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. Dziesiątkę kończymy modlitwami „Chwała Ojcu” i „Wieczny odpoczynek”. Po odmówieniu pięciu tajemnic różańca następuje modlitwa „Pod Twoją obronę”.

Przeczytaj
Jak ubrać dziecko na pogrzeb? Czy są jakieś zasady?

Litania za zmarłych

Kolejną modlitwą odmawianą przy trumnie zmarłego jest „Litania za zmarłego”, w której prosimy o miłosierdzie nad naszym bliskim i wybawienie go od czyśćca. Zwracamy się z prośbą do Trójcy Świętej o odpuszczenie grzechów zmarłego i zbawienie. Prosimy Maryję i Świętych o wsparcie naszych modłów. 

Pieśni przy trumnie zmarłego

Dzień pogrzebu to czas, kiedy wyśpiewywane są również pieśni w intencji odkupienia grzechów, z prośbą o miłosierdzie. Dawniej w domu zmarłego śpiewano psalm 130 „Z głębokości wołam…”, gdzie po każdej zwrotce następuje fraza „Bóg miłosierny daje odkupienie”. Obecnie, z racji tego, że modlitwy odbywają się w kaplicach, to właśnie tam ma miejsce wyśpiewanie psalmu 130. 

Podczas procesji natomiast, śpiewany jest psalm 51, rozpoczynający się słowami „Zmiłuj się nade mną, Boże”. Po każdej zwrotce wyśpiewywana jest modlitwa „Wieczny odpoczynek”. Czasem też w tym momencie śpiewane są inne pieśni, jak na przykład „Bądź mi litościw” lub „Kto się w opiekę” (Psalm 91).

Podczas ostatniego pożegnania już w kościele następuje najbardziej trudny dla bliskich moment, a jednocześnie przychodzi nadzieja, że nasz bliski zazna ukojenia. Chodzi oczywiście o pieśń:

Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam, mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze. Do domu wracam, jak strudzony pielgrzym, a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.

Modlitwa za zmarłego – złożenie ciała do grobu

Gdy nadchodzi ten nieuchronny moment złożenia ciała zmarłego do grobu, odmawia się modlitwę „Ojcze nasz”. Następnie kapłan wypowiada słowa „Prochem jesteś…”, a po złożeniu trumny w grobie następuje wspólny śpiew „Witaj królowo”. Bliscy, którzy pragną jeszcze przez chwilę pozostać przy grobie i kontemplować, mogą odmówić w ciszy „Wieczny odpoczynek”.

Przeczytaj
Informacja o śmierci i pogrzebie – jak ją przekazać krewnym i znajomym? Jakie są różnice między nekrologiem a klepsydrą?

Chętnie i często odmawiana w tych okolicznościach jest też modlitwa św. Gertrudy za dusze w czyśćcu, która rozpoczyna się słowami: „Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące”. 

Modlitwy za zmarłego przy trumnie są często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z tego powodu odmawianie konkretnych modłów w dużej mierze zależy od miejsca zamieszkania. 

Zobacz także:

Archiwum: maj 2023
Opublikowany przez
Anna Kozłowska

Anna Kozłowska to bloggerka pisząca o organizacji i planowaniu ceremonii pogrzebowych. W swoim blogu dzieli się swoimi doświadczeniami i radami dla rodzin, które muszą stawić czoła trudnej sytuacji po stracie bliskiej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *