Co zrobić po śmierci rodzica? Formalności po śmierci

co zrobić po śmierci rodzica

Śmierć rodzica to dramatyczne wydarzenie dla osób w każdym wieku. Mimo żałoby najbliższa rodzina zmarłego musi dopełnić pewnych formalności. Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, co zrobić po śmierci rodzica.

W artykule opiszemy wszystkie formalności, jakich powinna dopełnić rodzina zmarłego tuż po jego śmierci. Poznasz nie tylko ciążące na tobie obowiązki, ale dowiesz się również jakie prawa oraz świadczenia ci przysługują. Co zrobić po śmierci rodzica, by móc spokojnie przejść przez proces żałoby? Wyjaśniamy w dalszej części tekstu. Przeczytaj także nasz poradnik o tym, co należy się dziecku po śmierci ojca.

Od jakich formalności zacząć? Wystawienie karty zgonu

Jeżeli zmarły w momencie swojej śmierci nie przebywał w szpitalu lub zakładzie opiekuńczym, niezbędne jest oczywiście poinformowanie o jego zgonie odpowiednich osób. Zgodnie z wytycznymi w pierwszej kolejności należy powiadomić lekarza rodzinnego, a kiedy nie ma takiej możliwości lekarza pogotowia. W przypadku, gdy doszło do śmierci w wyniku wypadku, karta zgonu jest wystawiana przez odpowiednie służby. Sprawdź także, co grozi za wypłacenie pieniędzy z konta po śmierci właściciela.

Najważniejsze formalności po śmierci bliskiej osoby – akt zgonu

Kiedy otrzymasz kartę zgonu, musisz udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca śmierci bliskiej ci osoby. Zazwyczaj zgłoszenia dokonuje małżonek lub dzieci zmarłego, jednak w przypadku, gdy zgon nastąpił w szpitalu, to on jest zobowiązany do poinformowania urzędu. To niezbędna czynność, by wymeldować zmarłego oraz unieważnić jego dowód osobisty.

Przeczytaj
Żałoba a dieta - jak przyspieszyć proces gojenia ran?

Maksymalny termin na zgłoszenie zgonu to 3 dni (w przypadku chorób zakaźnych czas na dopełnienie formalności to jedynie 24 godziny). Po złożeniu dokumentów USC wyda odpis skrócony aktu zgonu. Co zrobić po śmierci rodzica w dalszej kolejności?

Złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł wypłacane przez ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do jego pobrania przysługuje osobie, która pokryła koszty związane z wyprawieniem pogrzebu. Mogą to być dzieci zmarłego (zarówno biologiczne, jak i adoptowane czy przysposobione), małżonkowie, rodzice, dziadkowie, wnuki oraz rodzeństwo. Przeczytaj nasz poradnik, by dowiedzieć się, jak wypełnić wniosek o zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy zostaje przyznany osobie, która w rzeczywistości poniosła opłaty związane z pochówkiem zmarłego, w związku z czym w niektórych przypadkach trafia on do domów pomocy społecznej, zakładów pogrzebowych, gmin, powiatów czy związków wyznaniowych.

Co zrobić po śmierci rodzica? Odprawa pośmiertna

Co zrobić po śmierci rodzica, który pracował lub pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby? W takiej sytuacji członkowie rodziny mają prawo do otrzymania odprawy pośmiertnej. Jej wartość dzieli się równo między wszystkich uprawnionych. W przypadku, gdy uprawniona jest tylko jedna osoba, przysługująca odprawa będzie dwukrotnie niższa od kwoty określonej w kodeksie pracy.

Renta rodzinna – kiedy przysługuje?

Do pobierania renty rodzinnej uprawnieni są nie tylko małżonkowie oraz potomkowie zmarłych osób, ale także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, nad którymi opiekę sprawował zmarły. Niestety, by uzyskać to świadczenie, dana osoba w chwili śmierci musiała spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • mieć prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniać warunki niezbędne do pobierania tych świadczeń;
  • pobierać świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bądź zasiłek przedemerytalny.
Przeczytaj
Catering na konsolacje i stypy - co warto wiedzieć?

Urlop okolicznościowy – pomoże ci wytchnąć w czasie żałoby

Co zrobić po śmierci rodzica, by móc spokojnie przejść przez proces żałoby? Zgodnie z kodeksem pracy po odejściu bliskiej osoby przysługuje ci prawo do otrzymania urlopu okolicznościowego. Wniosek o jego udzielnie należy złożyć u swojego pracodawcy. W przypadku śmierci osób o bliskim stopniu pokrewieństwa, czyli rodziców, dzieci, małżonków, ojczymów lub macoch możesz ubiegać się o dwa dni wolnego. Jeśli wnioskujesz o urlop okolicznościowy po odejściu rodzeństwa, dziadków bądź osób pozostających pod bezpośrednią opieką przysługuje ci tylko jeden dzień.

Dziedziczenie i sprawy spadkowe

Niezwykle ważne jest, byś w odpowiednim terminie odrzucił lub przyjął spadek po osobie zmarłej. Masz na to jedynie sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o śmierci spadkodawcy. Stosowne oświadczenie należy złożyć przed notariuszem, który wyda stwierdzenie nabycia spadku lub sądem wystawiającym akt poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercy mają obowiązek zgłoszenia spadku w Urzędzie Skarbowym, pamiętaj jednak, że osoby dziedziczące po rodzicach są zwolnione z podatku od spadku.

Już wiesz, co zrobić po śmierci rodzica, by dopełnić wszystkich potrzebnych formalności. Na początku zadbaj o wystawienie aktu zgonu, a kiedy go zdobędziesz, będziesz mógł ubiegać się o świadczenia oraz spadek po osobie zmarłej.

Zobacz także:

Przeczytaj
2 listopada wolny od pracy? Wyjaśniamy, czy Dzień Zaduszny jest niepracujący
Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *