Modlitwa za zmarłego tatę. Co odmawiać za ojca po jego śmierci?

modlitwa za zmarłego tatę

Modlitwa za zmarłego tatę to oczywiście „Wieczny odpoczynek”. Są również inne modlitwy, które można odmawiać w intencji zmarłego rodzica. Można także ofiarować swoją modlitwę codzienną.

Porady

  • Modlitwa za zmarłego tatę to jeden ze sposobów przejścia żałoby. 
  • Odmawianie modlitw w intencji zmarłego to wyraz miłości i wsparcia w zaświatach. 
  • Zmarłemu ojcu można ofiarować modlitwę codzienną, mszę świętą, komunię i odpusty.
  • W intencji zmarłego taty można odmawiać modlitwy za zmarłych rodziców, które również przedstawimy. 

Modlitwa za tatę

Ojciec dla dziecka jest niezwykle ważną osobą. To on dba o bezpieczeństwo, zapewnia opiekę i byt. Uczy swe pociechy stawiać czoło przeciwnościom losu. Gdy jego zabraknie, nic już nigdy nie jest takie samo. Trudno się więc dziwić, że osoby, które właśnie straciły ojca, są pogrążone w bólu i beznadziei. Choć mało co w tej sytuacji przynosi ulgę, to jednak modlitwa zawsze jest pewnym sposobem na pogodzenie się z rzeczywistością i akceptację woli Boga. 

Boże, Tyś jest Ojcowską miłością. Przyjmij do siebie mego tatę, który przez całe życie był dla mnie namiastką tej miłości. Proszę otocz go opieką i odpuść jego grzechy. Pozwól mu zaznać swego miłosierdzia i Twej wiekuistej chwały. Boże miłosierny, dla nas, osieroconej rodziny, proszę o ulgę w cierpieniu i opiekę. Amen.

Boże, któryś nam kazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszą mego ojca, odpuść mu grzechy, mnie zaś dozwól widzieć go w radości światła wiekuistego. Amen¹

W intencji zmarłego ojca można odmawiać modlitwy codzienne wraz z potężną modlitwą za zmarłych: „Wieczny odpoczynek racz memu ojcu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen”. Tej intencji służy także litania za zmarłych: „Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad duszami zmarłych…”.

Przeczytaj
Czarna wstążka żałoba – co oznacza ten popularny znak żałoby? Jaka jest symbolika czarnej wstążki żałobnej?

Modlitwy za zmarłych rodziców

Za zmarłego ojca można też odmawiać wszystkie modlitwy za zmarłych rodziców.

O Boże, który nie gardzisz pokornymi prośbami dzieci Twoich, wysłuchaj łaskawie modły, które za naszych zmarłych rodziców do Ciebie zanosimy. Przebacz i odpuść im grzechy i kary, na jakie zasłużyli, by mogli ukazać się przed Twoim świętym obliczem. Niech dostąpią szczęścia zgotowanego dla wybranych Twoich w niebie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen²

Boże, Ojcze Niebieski, polecamy Ci pokornie naszych zmarłych rodziców. Ty znasz pracę i trudy ich życia. Przez mękę i śmierć Twojego Syna, w którego wierzyli, przebacz im wszystkie grzechy i przyjmij do nieba. Nam dopomagaj do uczciwego życia, byśmy mogli spotkać się z nimi w szczęśliwości wiecznej. Amen³

Jeżeli chcemy się modlić tylko za ojca, wystarczy jedynie zmodyfikować słowa modlitwy. 

Własna modlitwa za ojca

Najpiękniejsza modlitwa za tatę to ta płynąca z serca. Wówczas możemy prosić Boga o wszystko, czego życzymy ojcu w zaświatach: wybawienie od czyśćca, odpuszczenie ziemskich przewinień i zaniedbań, spokój duszy i szczęście wieczne. Co jednak najważniejsze, to to, że taka autorska modlitwa zmniejsza poczucie straty. W końcu rozmawiając z Bogiem, rozmawiamy z Ojcem Wszechmogącym, który kocha swoje dzieci w sposób niemożliwy do opisania. Warto więc podzielić się w modlitwie swoimi codziennymi troskami i zwierzyć tak, jak do tej pory ojcu za jego życia. 

Jak poradzić sobie z bólem po śmierci ojca?

Ból po śmierci któregoś z rodziców jest bardzo przytłaczający i wiele osób nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. To może prowadzić do depresji, dlatego w niektórych przypadkach warto skonsultować się z psychologiem i pod jego okiem przejść żałobę. Czasem pomocna jest rozmowa z kimś, kto już przez takie doświadczenie przeszedł. Warto też jak nigdy zadbać o bliskość z rodzeństwem jeśli je posiadamy. 

Przeczytaj
Żałoba po dziadku - ile trwa, jakie są etapy, jak się wtedy ubierać?

Pamiętać należy, że czas leczy rany i w tym konkretnym przypadku jest to najprawdziwsza z prawd. Warto podarować sobie wyrozumiałość i pozwolić na smutek, gdyż temu, co nagromadzone należy dać ujście. Ważna jest też wiara w to, że ojciec zaznał już przenajświętszej łaski, żyje w szczęśliwości i w chwale Boga roztacza nad nami opiekę. Świadomość tego jest bardzo pomocna i kojąca. 

Czytanie Pisma Świętego ku pocieszeniu

Niektórzy szukają pociechy w Piśmie Świętym. Można tam znaleźć wiele słów pokrzepiających wiarę i lepiej zrozumieć śmierć. Wówczas znacznie łatwiej pogodzić się ze stratą bliskiej osoby, jaką z pewnością był ojciec. Oto wersety, kilka wersetów, które mogą przynieść pocieszenie:

  • Jana 11:25-26;
  • Rzymian 14:8;
  • Psalmów 23:4;
  • Rzymian 8:9-11;
  • List do Tesaloniczan 4:16-17.

Masza święta w rocznicę śmierci

Wiele osób obchodzi rocznicę śmierci głowy rodziny w sposób szczególny. Często w tej intencji odprawiana jest msza święta, po której następują wspólne odwiedziny grobu zmarłego i zapalenie zniczy.  To doskonała okazja, by oddać się wspólnej modlitwie i kontemplacji. Za duszę zmarłego ojca oprócz modlitw i mszy świętej można też ofiarować komunię świętą i większość odpustów.

Modlitwa za zmarłego tatę to nie tylko tradycja i powinność osób wierzących. To potężny sposób na pogodzenie się z wolą Boga i uporanie ze stratą. W modlitwie za zmarłego ojca prosimy o odpuszczenie wszystkich grzechów, za które nie miał już możliwości żałować. Tak przyczyniamy się do tego, aby nasz bliski zaznał życia wiecznego. 

Przeczytaj
Modlitwa za zmarłego męża, za duszę w czyśćcu. Codzienna modlitwa wdowy

¹ Skarbiec Modlitw i Pieśni: Wydanie dla dorosłych, Katowice, 1983, s. 76.

² Skarbiec Modlitw i Pieśni, Katowice, 1958, s. 43

³ Droga do nieba: Modlitewnik opracowany przez kapłanów diecezji opolskiej, Opole, 1980, s. 55.

Zobacz także:

Archiwum: maj 2023
Opublikowany przez
Marta Adamczyk

Marta Adamczyk to bloger piszący o procesie żałoby i radzeniu sobie z utratą bliskiej osoby. W swoim blogu dzieli się swoimi doświadczeniami i radami dla ludzi, którzy przeżyli traumę związaną z utratą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *