Jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela? Odpowiadamy!

jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela

Jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela? Pojazd należy do majątku pozostawionego przez zmarłego, a zatem podlega dziedziczeniu testamentowemu lub ustawowemu. Trzeba więc najpierw dokonać niezbędnych formalności.

Jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela? Aby było to możliwe, trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe, ponieważ wydział komunikacji zażąda stosownego dokumentu. Trzeba bowiem potwierdzić, że jest się nowym właścicielem pojazdu. Nieco inaczej sprawa wygląda, jeśli obecny jest współwłaściciel samochodu. Już za chwilę dowiesz się, jak przeprowadzić niezbędne formalności i przerejestrować pojazd!

Jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela?

Aby przerejestrować samochód po zmarłym, trzeba udać się do wydziału komunikacji, podobnie jak w przypadku zakupu samochodu od innej osoby. Tak jak w przypadku zakupu, potrzebna jest umowa kupna-sprzedaży, tak w przypadku samochodu po zmarłym, potrzebne jest poświadczenie dziedziczenia. Są to dowody własności pojazdu. Pozostałe dokumenty to: dowód rejestracyjny, dowód tożsamości, karta pojazdu i wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.

Kto może przerejestrować pojazd po zmarłym?

Powyższych formalności może dokonać jedynie nowy właściciel samochodu, czyli spadkobierca zmarłego. Z tego właśnie powodu w wydziale komunikacji potrzebne jest poświadczenie dziedziczenia. Zazwyczaj taki akt wystawia notariusz, jeśli na przykład zmarły pozostawił po sobie testament. Jednak w pewnych okolicznościach, trzeba będzie przeprowadzić postępowanie sądowe. Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu, samochód, jak również cała reszta majątku, podlegają dziedziczeniu ustawowemu. Wówczas notariusz również może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, na podstawie przepisów. Formalności mogą też być dopełnione przed sądem.

Przeczytaj
Ile jest ważny testament po śmierci? Unieważnienie testamentu

Ubezpieczenie OC a śmierć właściciela pojazdu

Śmierć właściciela auta nie powoduje wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej, ponieważ jest ona przypisana do samochodu, a nie osoby. Oznacza to, że będzie ona dziedziczona, podobnie jak pojazd, a do opłacania składek zobowiązani są spadkobiercy. Jeśli zaniechają obowiązku, ubezpieczyciel może naliczać odsetki, które jako dług również wejdą do masy spadkowej. Zatem do czasu zakończenia postępowania spadkowego polisa ubezpieczeniowa, zawarta przez zmarłą już osobę, powinna być kontynuowana. Dopiero w momencie, gdy zostanie ustalony nowy właściciel pojazdu, będzie można zrezygnować z polisy OC i zawrzeć nową.

Czy można sprzedać samochód zmarłego?

Sprzedaż samochodu po zmarłym właścicielu przed zakończeniem postępowania spadkowego jest niezgodna z prawem. Zatem najpierw należy dopełnić wszelkich formalności spadkowych, a dopiero będąc już nowym właścicielem pojazdu, można myśleć o jego sprzedaży. W razie śmierci jednego ze współwłaścicieli żyjący posiadacz pojazdu przed jego sprzedażą musi uzyskać zgodę spadkobierców zmarłego. Może też odsprzedać tym spadkobiercom swój udział we własności pojazdu.

Złomowanie samochodu po śmierci właściciela

Jako że samochód należy do spadku, aby go zezłomować, również potrzebny będzie dokument potwierdzający nabycie spadku. Następnie osoby dziedziczące powinny udać się do wydziału komunikacji urzędu, w którym ten pojazd został zarejestrowany. Bez odpowiednich dokumentów, nie będzie można ani wyrejestrować, ani też zezłomować samochodu.

Właściciel samochodu zmarł – czy można używać pojazdu?

Wiesz już, jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela. Jednak wiele osób zastanawia się, czy z chwilą śmierci posiadacza następuje również zakaz użytkowania samochodu. Jak się okazuje, potencjalni spadkobiercy nadal mogą użytkować pojazd. Wymagane jest jednak aktualne ubezpieczenie OC pojazdu. Podsumowując, auto po zmarłym może być użytkowane, jednak nie można go przerejestrować, sprzedać ani zezłomować.

Przeczytaj
Ile bank zabiera po śmierci właściciela konta bankowego?

Co zrobić po śmierci rodzica? W kwestii pozostawionego pojazdu należy poczekać do momentu wyjaśnienia sprawy spadkowej. Dopiero później można samochód sprzedać, zezłomować i zrezygnować z kontynuowania polisy OC. Aby przerejestrować samochód po śmierci właściciela, najważniejsze jest posiadanie dokumentu potwierdzającego własność pojazdu. Z tym dokumentem trzeba udać się do wydziału komunikacji, by przerejestrować lub wyrejestrować samochód w przypadku zezłomowania. Warto pamiętać, że śmierć bliskiej osoby oznacza dla rodziny wiele innych formalności, a niżeli tylko uregulowanie spraw spadkowych i przerejestrowanie samochodu.

Zobacz także:

Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *