Co przysługuje po śmierci babci lub dziadka? Urlop, odszkodowanie

co przysługuje po śmierci babci

Co przysługuje po śmierci babci lub dziadka? Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu okolicznościowego, aby uczestniczyć w pogrzebie i nie tylko. Czy z powodu śmierci dziadków można ubiegać się o odszkodowanie? Sprawdzamy!

Co przysługuje po śmierci babci lub dziadka? Pracownikom przysługuje urlop okolicznościowy, a w tym poradniku odpowiemy, jaki jest wymiar tego urlopu. Śmierć dziadków to dla wielu bez wątpienia bardzo bolesne doświadczenie. Czy zatem z tego tytułu mogą się oni ubiegać o odszkodowanie? Oczywiście istnieje taka możliwość, ale tylko pod pewnymi warunkami. Już za chwilę odpowiemy, co jeszcze przysługuje wnukowi z tytułu śmierci babci lub dziadka.

Co przysługuje po śmierci babci lub dziadka?

Więzi wnuków i dziadków są bardzo silne. Co więcej, babcia i dziadek w wielu rodzinach odgrywają rolę opiekunów, często nawet zastępując rodziców. Śmierć któregoś z nich jest wówczas dla wnuków bardzo bolesnym doświadczeniem. Wobec tego, że dziadkowie to osoby bliskie, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do urlopu okolicznościowego. Są też sytuacje, w których wnukom przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jednak zależy to od pewnych okoliczności. Na przykład, jeśli z powodu śmierci babci lub dziadka sytuacja życiowa wnuka ulega pogorszeniu, takie świadczenie może być zasadne.

Jaki wymiar urlopu okolicznościowego?

W przypadku śmierci babci lub dziadka pracownikowi przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego. Warto pamiętać, że dzień wolny może uzyskać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę niezależnie od wymiaru zatrudnienia. Urlop z powodu śmierci bliskiej osoby, jaką z pewnością jest któryś z dziadków, nie przysługuje jednak pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Osoby będące w takiej sytuacji mogą porozmawiać ze swoim zleceniodawcą na temat realizacji zlecenia w innym czasie niż ten wskazany w umowie.

Przeczytaj
Co należy się dziecku po śmierci ojca / rodzica? Świadczenia

Wniosek o urlop okolicznościowy – kodeks pracy

Warto pamiętać, że dzień, w którym pracownik otrzyma urlop okolicznościowy, nie musi być dniem pogrzebu. Często jest on wykorzystywany w celu załatwienia formalności związanych ze śmiercią dziadka lub babci, które w niektórych okolicznościach spoczywają właśnie na wnukach. Aby taki urlop okolicznościowy otrzymać, trzeba wypełnić wniosek o urlop okolicznościowy, a pracodawca może zażądać przedłożenia aktu zgonu.

Zadośćuczynienie za śmierć babci

Zadośćuczynienie to forma wynagrodzenia za straty niematerialne. W przypadku śmierci członka rodziny jest to utrata silnej więzi z bliską osobą, a zatem krzywda i ból psychiczny. O zadośćuczynienie mogą starać się nie tylko małżonkowie, dzieci czy rodzice zmarłego, ale również ich wnuki, ponieważ dziadkowie często zajmują się bezpośrednią opieką nad nimi. To z kolei ma wpływ na rozwój i stan psychiki wnuków po stracie babci czy dziadka w wyniku wypadku. Jednak aby takie zadośćuczynienie otrzymać, trzeba udowodnić, że doszło do znacznego uszczerbku w tej niematerialnej kwestii. Pamiętać należy, że nie ma odgórnej kwoty tego świadczenia i trudno też ocenić, czy rzeczywiście dojdzie do zrekompensowania straty.

Odszkodowanie z tytułu śmierci dziadków

Odszkodowanie jest czymś innym niż zadośćuczynienie. Dotyczy ono kwestii materialnych. Zatem komu przysługuje i czy wnukowie mogą się o nie ubiegać? Z reguły odszkodowanie wypłacane jest osobom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci bliskiej osoby w wyniku wypadku. Jeśli wnuki były wychowywane przez dziadków, to często takie świadczenie może być zasadne.

Przeczytaj
Skąd bank wie o śmierci właściciela konta? Odpowiadamy!

Wiesz już, co przysługuje po śmierci babci lub dziadka. Wnuki, które w sposób materialny czy niematerialny ucierpiały na skutek śmierci dziadków spowodowanej wypadkiem, mogą ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Z kolei urlop okolicznościowy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wiele osób zastanawia się też, ile trwa żałoba po babci. Zazwyczaj jest to około pół roku, również w przypadku śmierci dziadka.

Zobacz także:

Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *