Jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta? Wyjaśniamy

jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta

Czym jest konkubinat? Jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta? Czy bez zawarcia związku małżeńskiego dziedziczy się majątek po zmarłym partnerze? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym poradniku!

Coraz więcej par rezygnuje z zawierania związków małżeńskich, w związku z czym zwiększa się liczba nieformalnych związków partnerskich. Chociaż niektórzy uważają, że sformalizowanie relacji nie wpływa na dalsze życie, w rzeczywistości niesie to za sobą skutki na gruncie prawa spadkowego. W dalszej części tekstu wyjaśnimy, jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta oraz przedstawimy sposoby zabezpieczeń na wypadek śmierci jednego z partnerów. Przeczytaj również nasz poradnik o tym, co należy się wdowie po śmierci męża.

Czym jest konkubinat?

Mianem konkubinatu określa się związek partnerski dwóch osób, które nie zawarły formalnego związku małżeńskiego. Obecnie w Polsce nie ma rejestru związków tego typu, co wiąże się z pewnymi komplikacjami dla partnerów. Chociaż mogą pracować na wspólny majątek oraz wspólne gospodarstwo domowe, nie przysługują im do nich takie same prawa, jak ma to miejsce w przypadku małżonków. Inaczej sprawa wygląda, kiedy w takim związku pojawiają się potomkowie – więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym poradniku o tym, co należy się dziecku po śmierci ojca.

Jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta?

W przypadku związków małżeńskich obowiązuje dziedziczenie ustawowe, w związku z czym, nawet jeśli nie sporządzono testamentu, małżonek otrzyma majątek po śmierci partnera. Niestety, jeżeli para pozostawała w nieformalnej relacji, zgodnie z kodeksem cywilnym nie może dojść do odziedziczenia majątku po partnerze, chyba że sporządził on swoją ostatnią wolę. W dalszej części tekstu wyjaśnimy, jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta.

Przeczytaj
Co grozi za wypłacenie pieniędzy z konta po śmierci właściciela? Odpowiadamy!

Prawo spadkowe a konkubinat

Jakie są prawa kobiety do nieruchomości, w której mieszkała z partnerem? Odpowiedź na to pytanie zależy od zawartej umowy. Jeżeli nieruchomość została nabyta przez oboje partnerów po połowie, nie wlicza się ona w całości do składu majątku do spadku. Oznacza to, że konkubinie wciąż przysługuje prawo do mieszkania, jednak będzie to współwłasność, a połowa przypadnie do podziału dla osób uprawnionych – mogą to być spadkobiercy wymienieni w testamencie lub rodzina zgodnie z ustawowym dziedziczeniem. Jeżeli nie ma takich osób, część majątku zmarłego przypada Skarbowi Państwa.

Czy konkubina ma prawo zamieszkiwać nieruchomość po śmierci partnera?

Jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta, jeśli nie była współwłaścicielką nieruchomości? Wówczas ma ona prawo do przebywania w danym lokalu przez maksymalnie trzy miesiące od daty otwarcia spadku. Istnieje możliwość ubiegania się o zasiedzenie nieruchomości w konkubinacie, jednak mogą z niej skorzystać jedynie osoby, będące jej posiadaczami samoistnymi od przynajmniej 20 lat.

Dziedziczenie majątku i zachowek w związku nieformalnym

Jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta? Czy należy jej się część pozostawionego majątku bądź zachowek? W skład majątku wlicza się nie tylko nieruchomości, ale także inne dobra materialne, na przykład samochody, które również podlegają dziedziczeniu. Niestety, o ile spadkodawca nie sporządził swojej ostatniej woli, nie ma możliwości przekazania ich partnerce. Ze względu na brak możliwości zastosowania dziedziczenia ustawowego, konkubina nie ma także prawa do ubiegania się o zachowek.

Przeczytaj
Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci spadkodawcy?

Testament – zabezpieczenia na wypadek śmierci partnera

Już wiesz, jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta, który nie spisał swojej ostatniej woli. Teraz przedstawiamy możliwości zabezpieczenia się na wypadek takich sytuacji.

Zaleca się, by osoby pozostające w konkubinacie sporządził testament. Najlepiej zrobić to w formie aktu notarialnego, jednak możliwe jest własnoręczne spisanie dokumentu oraz przekazanie go notariuszowi. W ten sposób nawet pozostając w związku nieformalnym, można zapewnić dziedziczenie po konkubencie i zabezpieczyć drugą osobę w razie śmierci spadkodawcy. Poza tym zaleca się, by zakup wspólnych przedmiotów o wysokiej wartości regulować prawnie, a rzeczy osobiste kupować z własnych środków.

Konkubinat nie daje prawa dziedziczenia po śmierci jednego z partnerów, ale poprzez sporządzenie testamentu można uregulować tę kwestię. Należy jednak pamiętać, że o ile nie dojdzie do wydziedziczenia, osoby uprawnione wciąż mają prawo do otrzymania zachowku po zmarłym.

Zobacz także:

Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *