Ile jest ważny testament po śmierci? Unieważnienie testamentu

ile jest ważny testament po śmierci

Ile jest ważny testament po śmierci spadkodawcy? W jaki sposób oraz kiedy możesz ubiegać się o jego unieważnienie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym poradniku.

Odnalezienie testamentów sporządzonych w formie aktów notarialnych zwykle nie nastręcza zbyt wielu trudności. Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku pozostałych form testamentów. Czasami spadkodawcy ukrywają je na tyle skutecznie, że rodzina znajduje je dopiero po upływie wielu lat od odejścia bliskiej osoby. Wielu spadkobierców zastanawia się wówczas, ile jest ważny testament po śmierci. Odpowiemy na to pytanie w naszym artykule. Sprawdź również, skąd notariusz wie o śmierci testatora.

Rodzaje testamentów

Istnieje kilka form testamentów:

  • testament notarialny sporządzany przez notariusza;
  • testament własnoręczny spisany w całości odręcznie przez spadkodawcę;
  • testament allograficzny sporządzony w obecności osób pełniących funkcje publiczne;
  • testament ustny to rodzaj testamentu szczególnego, który można sporządzić jedynie w kilku okolicznościach, polega on na oświadczeniu ostatniej woli spadkodawcy w obecności przynajmniej trzech świadków;
  • testament podróżny sporządza się przed dowódcą statku w obecności dwóch świadków;
  • sporządzenie testamentu wojskowego regulują przepisy szczególne.

Przeczytaj nasz poradnik, by dowiedzieć się, ile jest czasu na otwarcie testamentu po śmierci.

Ile jest ważny testament po śmierci spadkodawcy?

Zastanawiasz się, ile jest ważny testament po śmierci testatora? Często nawet najbliższa rodzina osoby zmarłej nie wie, że ta sporządziła ostatnią wolę. Zdarza się, że własnoręcznie sporządzone dokumenty odnajdują się przypadkowo w trakcie sprzątania rzeczy osobistych zmarłego członka rodziny po wielu latach od ich napisania. Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci?

Przeczytaj
Jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela? Odpowiadamy!

W prawie nie wyszczególniono terminu ważności testamentów, w związku z czym obowiązują one nawet po upłynięciu dekady od śmierci spadkodawcy. Należy jednak pamiętać, że uprawnienia do otwarcia oraz ogłoszenia testamentu ma jedynie notariusz i sąd rejonowy. Właśnie dlatego zgodnie z kodeksem cywilnym osoba, która posiada dokument, jest zobowiązania dostarczyć go do odpowiedniego miejsca.

Notariusz nie ma obowiązku zawiadamiania wszystkim osób zainteresowanych o ogłoszeniu spadku, jednak zaleca się, by były one obecne w kancelarii w trakcie tych czynności. Z otwarcia oraz ogłoszenia testamentu sporządza się protokół otwarcia, który wraz z testamentem składa się w sądzie spadku, w którym będzie on przechowywany.

Kiedy testament jest nieważny?

Już wiesz, ile jest ważny testament po śmierci spadkodawcy. Teraz wyjaśnimy, kiedy stwierdza się nieważność testamentu. Następuje to w poniższych sytuacjach:

  • testament sporządzono w innej formie niż te wspomniane na początku artykułu;
  • dokument został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wrażenie woli;
  • testament sporządzono pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby nie ten błąd to testator nie sporządziłby dokumentu o takiej treści;
  • dokument został sporządzony pod wpływem groźby.

Testament można podważyć jedynie w drodze postępowania sądowego, na przykład podczas postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku, postępowania o dział spadku lub postępowaniu o zachowek.

Prawidłowo sporządzony testament nie traci swojej ważności, nawet jeśli doszło do po wydaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia. Zgodnie z prawem spadkowym w takiej sytuacji osoby wskazane w dokumencie wciąż są uprawnione do otrzymania spadku, natomiast skutki wcześniejszy uregulowań kwestii spadkowych odwraca się w drodze postępowania cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej.

Przeczytaj
Co należy się wdowie po śmierci męża? Wyjaśniamy

Zobacz także:

Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *