Skąd bank wie o śmierci właściciela konta? Odpowiadamy!

skąd bank wie o śmierci właściciela konta

Skąd bank wie o śmierci właściciela konta? Czy rodzinna powinna poinformować bank o śmierci posiadacza rachunku? Co z pozostałymi pieniędzmi? Sprawdzamy, co mówi prawo bankowe i odpowiadamy na najczęstsze pytania!

Skąd bank wie o śmierci właściciela konta? To pytanie najczęściej zadaje sobie rodzina zmarłego. Pogrążeni w bólu bliscy mają kilka formalności do załatwienia, a mało kto myśli wówczas o rachunku bankowym. Z tego powodu w niniejszym poradniku omówimy kilka kwestii ściśle związanych z formalnościami, których należy dopełnić właśnie w banku. Odpowiemy także, kto może dokonać wypłaty z konta bankowego na wypadek śmierci posiadacza. Wyjaśnimy, jak uchronić bliskich przez żmudną procedurą wypłaty pieniędzy z konta, w razie swojej śmierci.

Skąd bank wie o śmierci właściciela konta?

Wydawać by się mogło, że w dobie tak łatwego dostępu do informacji cyfrowej, powiadamianie banku o śmierci właściciela konta bankowego jest niepotrzebne. Jednak w rzeczywistości może upłynąć wiele czasu, zanim bank dowie się, że jego klient nie żyje. Z tego powodu najczęściej dowiaduje się o tym od rodziny zmarłego. Zwykle na koncie bankowym znajdują się wtedy środki pieniężne, jednak nie zawsze pozostają one do dyspozycji najbliższych. Co grozi za wypłacenie pieniędzy z konta po śmierci właściciela? Takie działanie może zostać potraktowane jako kradzież albo też wyłudzenie.

Jak powiadomić bank o śmierci klienta?

Pamiętać należy, że prawo nie nakazuje rodzinie powiadomienia banku o śmierci właściciela rachunku. Najczęściej jednak, w celu wypłaty zgromadzonych środków, spadkobiercy sami informują o tym bank. W celu zamknięcia konta zmarłego niezbędne jest okazanie aktu zgonu. W niektórych bankach możliwe jest przesłanie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Instytucja też może wymagać okazania oryginału aktu, a zatem trzeba będzie wysłać go pocztą lub przedstawić osobiście. Jednak powiadomienie banku, że jego klient to już zmarła osoba nie gwarantuje możliwości wypłacenia zgromadzonych na rachunku środków. Nie pomoże w tym nawet upoważnienie do konta.

Przeczytaj
Ile jest ważny testament po śmierci? Unieważnienie testamentu

Kto może dokonać wypłaty pieniędzy na wypadek śmierci posiadacza rachunku bankowego?

Zastanawiasz się, ile bank zabiera po śmierci klienta? Instytucja nie zabierze żadnych środków z rachunku bankowego zmarłego. Jeśli zostanie powiadomiona o śmierci klienta, nie będzie też pobierała opłat za prowadzenie konta aż do rozstrzygnięcia sprawy spadkowej. Zatem, kto może wypłacić środki z rachunku bankowego zmarłej osoby? Będą to tylko i wyłącznie spadkobiercy wskazani w testamencie lub jeśli tego testamentu nie ma, spadkobierców ustali się w drodze dziedziczenia ustawowego. Jak więc widać, aby wypłata pieniędzy była zgodna z prawem, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, które potwierdzi, kto z grona bliskich zmarłego jest uprawniony do otrzymania tych środków.

Dyspozycja wkładem w razie śmierci

Wiele osób zastanawia się, czy można wypłacić pieniądze po śmierci posiadacza rachunku, będąc pełnomocnikiem. Nie jest to jednak możliwe z uwagi na fakt, iż pełnomocnictwo wygasa po śmierci posiadacza konta lub pełnomocnika. Warto jednak pamiętać, że istnieje sposób, by dokonać wypłaty pieniędzy z rachunku bankowego po śmierci bliskiej osoby. Jest to dyspozycja wkładem w przypadku śmierci, w której posiadacz rachunku wyraża swoją wolę i wskazuje kto i w jakiej kwocie może wypłacić środki z konta. Wskazane osoby otrzymają dostęp do zgromadzonych pieniędzy, bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania spadkowego.

Skąd bank wie o śmierci właściciela konta? Taka informacja najczęściej przekazywana jest przez bliskich zmarłego posiadacza rachunku. Warto jednak pamiętać, że nie można wówczas dokonać wypłaty środków, które na tym koncie pozostały. Jest to możliwe wyłącznie dla spadkobierców osoby zmarłej. Zatem, aby wypłata pieniędzy była zgodna z prawem, niezbędne jest posiadanie poświadczenia dziedziczenia. W niektórych sytuacjach, kiedy niemożliwe jest dokonanie formalności u notariusza, trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe, którego efektem jest sądowe postanowienie o nabyciu spadku. Aby uniknąć oczekiwania na zakończenie formalności spadkowych w celu wypłaty zgromadzonych środków, wiele osób decyduje się na dyspozycję wkładem w razie śmierci, którą można uczynić podczas podpisywania umowy rachunku bankowego.

Przeczytaj
Co należy się dziecku po śmierci ojca / rodzica? Świadczenia

Zobacz także:

Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *