Czy można złożyć rodzinie zmarłego kondolencje smsem? Wzory kondolencji składanych po śmierci bliskiej osoby. Jak pisać kondolencje za pośrednictwem komunikatora lub sms?

kondolencje smsem

Śmierć kogoś bliskiego jest ogromną tragedią, która pozostawia po sobie uczucie pustki. Kondolencje smsem lub złożone osobiście pozwalają zdjąć odrobinę ciężaru z najbliższej rodziny zmarłego. Sprawdź, w jaki sposób sformułować wyrazy współczucia.

W sytuacji gdy bliska lub znajoma osoba traci członka rodziny, naturalnym odruchem jest chęć pomocy i okazania wsparcia. Kondolencje smsem, choć są niestandardowym i nowoczesnym rozwiązaniem, dla wielu zamkniętych w sobie osób, preferujących samotność, będą najbardziej odpowiednie. Niezależnie jednak od formy, warto pamiętać o delikatności, empatii i szczerości. Nadmierna wylewność może zostać źle odebrana. W tym przypadku warto być życzliwym, słuchającym człowiekiem.

Czym są kondolencje?

Kondolencje są bardzo delikatnym, specyficznym rodzajem życzeń. To wyraz żalu z powodu śmierci. Kluczowa w tym przypadku jest wysoko rozwinięta empatia, ponieważ do wyrażenie kondolencji z powodu czyjejś straty i żałoby, nie jest konieczne odczuwanie żalu i smutku.

Okazując współczucie, niezależnie od tego czy dana osoba jest członkiem rodziny, przyjaciele czy współpracownikiem, należy zachować kulturę i wrażliwość.

Jak długie powinny być kondolencje?

Jeśli takie kondolencje są składane osobiści, warto powiedzieć kilka słów wsparcia, lecz bez nadmiernego zabierania czasu. W tym przypadku mniej znaczy więcej.

Przeczytaj
Żałoba po śmierci bliskiej osoby. Na jakie etapy się dzieli i jak ją przechodzić?

Natomiast kondolencje smsem, bądź inną formą pisaną mogą być dłuższe, ponieważ ta forma pozwala na większe zastanowienie nad słowami. A osoba w żałobie może wybrać moment, w którym je przeczyta.

Warto zawrzeć ofertę drobnej pomocy lub pozwolić takiej osobie opowiedzieć o tym co jej najbardziej ciąży.

Kiedy wypada wysłać kondolencje?

Kondolencje składa się po czyjejś śmierci, lecz odpowiednich momentów jest kilka. Przede wszystkim, najczęstszym miejscem jest chwila po pogrzebie. Wtedy najbliżsi zmarłego czekają i wszyscy goście składają kondolencje.

Jeśli jednak nie ma się możliwości dotarcia na pogrzeb, ale jest się o nim poinformowanym, warto wtedy wyrazić swoje współczucie.

Tego rodzaju gest należy wykonać stosunkowo szybko, o ile z daną osobą jest się w stałym kontakcie. W przeciwnym razie warto odczekać kilka dni i skontaktować się po pogrzebie. W ten sposób daje się bliskim, choć chwilę na uporządkowanie najważniejszych spraw, bez konieczności ciągłego odbierania telefonu i odpisywania na wiadomości.

Czego warto unikać, podczas składania kondolencji?

Składanie kondolencji jest swoistym sprawdzianem z empatii i wrażliwości. Ich celem nie jest zagłuszenie własnego sumienia, ani pokazania znajomym, bądź sąsiadom, jakim to jest się dobrym człowiekiem. Kondolencję są gestem w stronę osoby cierpiącej po stracie kogoś bliskiego.

Tym samym, składając kondolencje, należy być uważnym i brać pod uwagę uczucia żałobnika. Nie należy przelewać swojego smutku na najbliższych zmarłego. Nawet jeśli to wydarzenie wpływa negatywnie także na osobę składającą kondolencję, nie warto pogłębiać cierpienia rodziny.

Przeczytaj
Komfort ostatniej drogi. Jak wybrać zakład pogrzebowy, który godnie zajmie się naszym bliskim?

Niezręczne jest także życzenie powrotu do pełni sił, czy mówienia frazesów o tym, że jeszcze będzie dobrze.

Czy składanie kondolencji smsem jest odpowiednie?

Składanie kondolencji jest zwyczajem głęboko związanym z dobrym wychowaniem i zasadami kultury osobistej. Z tego względu, za najbardziej odpowiednie uznaje się złożenie wyrazów współczucia osobiście.

Starsze pokolenie preferuje także składanie kondolencji listownie, bądź telefonicznie. To dobre rozwiązanie, pozwalające na jak najbardziej osobiste złożenie kondolencji.

Obecnie jednak dopuszczane są kondolencje smsem. To forma szanująca czas osoby w żałobie. Zwłaszcza w przypadku introwertyków i miłośników formy pisanej. Dzięki temu można zaoszczędzić komuś niezręcznych rozmów i tracenia czasu.

Komu wypada wysłać sms z kondolencjami?

Niezależnie od formy, kondolencje można składać wszystkim bliskim zmarłego. Zarówno w relacjach prywatnych, jak i zawodowych. Czasem odpowiednie będą dwa zdania, wyrażające współczuje, a w innych sytuacjach długa rozmowa pełna wsparcia.

Nie należy się jednak ograniczać i składać wyrazy szczerego współczucia jedynie kilku najbliższym krewnym. W tym przypadku równie cierpiący może być dalszy kuzyn.

Pisemne kondolencje są w tym wypadku doskonałym wyborem. Podczas organizowania pogrzebu i krótko po nim, zwykle nie ma się zbyt wiele czasu na rozmowy telefoniczne.

Wyrazy współczucia i żalu można wysłać smsem pogrążonej w żałobie rodzinie zmarłej osoby.

Jak napisać sms z kondolencjami?

Kondolencje smsem powinny być równie kulturalne i współczujące jak w każdej innej formie. W tych trudnych chwilach dobrze sprawdzi się kilka szczerych słów prosto z serca.

Przeczytaj
Ile kosztuje pogrzeb z kremacją?

Nie każdy jednak posiada talent ładnego, kulturalnego formułowania zdań. W takich sytuacjach warto skorzystać z gotowych wzorów, które również spełnią swoją funkcję. Pisząc kondolencje, nie powinno się być na siłę oryginalnym lub wylewnym. Kluczowe jest przekazanie intencji i okazanie współczucia.

Kondolencje smsem – przykładowe wzory

W zależności od tego, czy rodzina zmarłego jest wierząca, czy nie, można dostosować treść kondolencji. Doskonale sprawdzają się takie zdania jak:

Z ubolewaniem dowiedziałam się o śmierci … .

Przyjmijcie wyrazy współczucia.

Przesyłam słowa otuchy i wsparcia.

Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć

Najszczersze kondolencje z powodu utraty … przesyła …

Łączymy się z Tobą w modlitwie

Tragiczna wiadomość pozostawiła pustkę w moim sercu

Najszczersze wyrazy współczucia po stracie

Ciężko zebrać mi słowa po tej stracie, przyjmijcie wyrazy współczucia

Warto wiadomość z kondolencjami podpisać, ponieważ tego rodzaju wyrazy współczucia prawdopodobnie będą wysyłane przez wielu znajomych i bliskich.

Kiedy powinno się napisać sms z kondolencja?

Wedle zasad dobrego wychowania kondolencje smsem nie są dobrym rozwiązaniem. Niemniej jednak wiele osób podczas przeżywania żałoby nie ma czasu lub chęci na długie rozmowy.

Mając pewność, że najbliżsi zmarłego mają taki właśnie charakter, warto zdecydować się na złożenie kondolencji smsem. Dzięki temu można uszanować potrzebę ciszy i samotności. Również w przypadku dalszych krewnych lub znajomych, czasem lepiej zrezygnować z telefonicznych kondolencji na rzecz SMS-owych. Niekomfortowa rozmowa z prawie obcą osobą z pewnością nie jest potrzebna żałobnikom. W takiej chwili lepiej pozwolić im przeżywać swój ból samotnie lub rzeczywiście wśród najbliższych.

Przeczytaj
Jak się ubrać na pogrzeb zimą? Cenne wskazówki dotyczące ubioru

W jakich sytuacjach lepiej zrezygnować z wysyłania kondolencji smsem?

Wysyłanie kondolencji ma wiele plusów, przede wszystkim pozwala ograniczyć niezręczne i niekomfortowe rozmowy. Niemniej, jednak jeśli najbliższą rodziną zmarłego są osoby starsze, lepiej zrezygnować z tej formy.

Kondolencje nie są dla wysyłającego, lecz dla żałobników. Z tego względu należy wziąć pod uwagę ich uczucia i przekonania. Wiele osób wychowanych przed laty uzna taką wiadomość za przejaw braku kultury i może poczuć urazę.

Wzory kondolencji po śmierci bliskiej osoby – wersja oficjalna i nieoficjalna

Forma składania kondolencji powinna być dopasowana przede wszystkim do stopnia zażyłości – zarówno ze zmarłym, jak i z jego rodziną. Jeśli relacja ta była całkowicie nieoficjalna i opierała się o wzajemną sympatię, miłość bądź przyjaźń, prawdopodobnie zna się charakter żałobników.

Nieoficjalne kondolencje

Często w takich sytuacjach chce się skupić na swojej stracie i dzielić własnym cierpieniem. Jeśli jednak zmarły pozostawił najbliższych, warto skoncentrować się na udzieleniu im wsparcia, zamiast na podkreślaniu swoich uczuć.

Kondolencje przy kontaktach oficjalnych

Jeśli jednak relacja ze zmarłym i jego rodziną była formalna, np. zawodowa, warto wysłać kilka prostych, lecz eleganckich słów. Czasem można przygotować także grupowe kondolencje, np. od wszystkich pracowników.

Czy wypada składać życzenia żałobne podczas pogrzebu?

Pogrzeb jest najlepszym momentem na złożenie kondolencji. Biorąc pod uwagę szok najbliższej rodziny, zwłaszcza jeśli śmierć dotknęła osobę młodą i zdrową, warto zrezygnować z telefonów i odwiedzin w tym newralgicznym czasie. Prawdopodobnie bliscy wraz z firmą organizującą pogrzeb wygospodarują krótką chwilą na cmentarzu, tak aby każdy zdążył się pożegnać i wyrazić współczucie.

Przeczytaj
Jak się ubrać na pogrzeb? Poznaj podstawowe zasady dotyczące stroju na tę podniosłą uroczystość

Okres żałoby to bardzo trudny czas dla wszystkich bliskich zmarłego. Warto poświęcić chwilę, aby właściwie okazać im współczucie i zaofiarować wsparcie. W zależności od stopnia zażyłości i możliwości doskonale sprawdzą się kondolencje smsem, krótka wizyta, bądź bardziej prozaiczne wsparcie. W takich dniach warto ugotować obiad, zaoferować podwiezienie lub opiekę nad dziećmi.

Zobacz także:

Archiwum: lipiec 2022
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *