Kto zarządza cmentarzem parafialnym? Jakie ma obowiązki?

kto zarządza cmentarzem parafialnym

Kto zarządza cmentarzem parafialnym? Jakie są obowiązki takiej osoby? To kwestia, którą reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o chowaniu zmarłych i cmentarzach? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Z treści artykułu dowiesz się, kto zarządza cmentarzem parafialnym oraz jakie są jego obowiązki. Wyjaśnimy, w których sytuacjach możesz domagać się odszkodowania od odpowiedzialnej za to osoby. Dowiesz się także, jakie kwestie są uwzględniane w regulaminach cmentarnych.

Kto zarządza cmentarzem parafialnym?

Główną różnicą między cmentarzem parafialnym i komunalnym jest jego zarządca. Świeckie nekropolie zazwyczaj są własnością jednej lub kilku gmin. Może nimi administrować na przykład miejska spółka, zakład budżetowy bądź inny podmiot gospodarczy.

W przypadku nekropolii religijnych, czyli najczęściej rzymsko-katolickich, prawosławnych lub ewangelickich właścicielem jest parafia bądź innym związek wyznaniowy. Warto wiedzieć, że na ich terenie mogą być chowane zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące. Oczywiście wierni przynależący do danej parafii będą mieć pierwszeństwo, ale jeśli na terenie danej gminy nie ma żadnej nekropolii świeckiej proboszcz, nie może odmówić rodzinie prawa do pochówku zwłok.

Kto zarządza cmentarzem parafialnym? W Polsce dominującym wyznaniem jest katolicyzm, dlatego w większości przypadków będzie to proboszcz parafii, do której cmentarz należy. Oczywiście może on powierzyć kwestie administracyjne firmie lub osobie fizycznej, która będzie się tym zajmować w jego imieniu.

Odpowiedzialność zarządcy cmentarza a szkody

Już wiesz, kto zarządza cmentarzem parafialnym. Zatem czy zgodnie z prawem możesz oczekiwać od proboszcza odszkodowania w przypadku powstałych na pomniku szkód? Tak, jeśli doszło do nich w wyniku rażącego zaniedbania zarządcy bądź umyślnego działania. W większości przypadków proboszczowie wykupują ochronę w postaci ubezpieczenia OC, więc zadośćuczynienia wypłaca ubezpieczyciel.

Przeczytaj
Czy można z psem na cmentarz? Zakazy i prawo

Szkoda na osobie a polisa cmentarza

Jeśli na terenie nekropolii tobie lub twoim bliskim przydarzy się wypadek, w wyniku którego dojdzie do utraty życia lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, również masz prawo dobiegać się wypłaty odszkodowania z OC zarządcy cmentarza. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie nie obejmuje samego nagrobka, a jedynie tereny podlegające proboszczowi. Jeśli chcesz by grób ziemny lub murowany został objęty ochroną, musisz indywidualnie wykupić odpowiednią polisę.

Czy zarządca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku czynników atmosferycznych?

Czy za zniszczenia powstałe w wyniku czynników atmosferycznych odpowiada właściciel grobowca, czy ten, kto zarządza cmentarzem parafialnym? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Na przykład w sytuacji, w której doszło do zawalenia drzewa na nagrobek, można domagać się rekompensaty jedynie, jeśli proboszcz nie zadbał o odpowiednie zabezpieczenie drzewostanu.

Regulaminy cmentarzy

Regulaminy w poszczególnych miejscach mogą różnić się od siebie, ale wszystkie muszą być zgodne z aktualnym prawem (między innymi z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków; Dz. U. nr.48 poz. 284).

W takim dokumencie znajdziesz między innymi informacje o tym, kto zarządza cmentarzem parafialnym oraz jakie są jego obowiązki. Poza tym dowiesz się również więcej na temat:

  • postanowień porządkowych;
  • szczegółów uroczystości pogrzebowych;
  • praw oraz obowiązków opiekuna grobu;
  • rodzajach miejsc pochówku (nie tylko w przypadku ciał składanych w trumnach, ale także prochów przechowywanych w urnach);
  • kwestii użycia grobów jeden osoby do pochowania pozostałych oraz ewentualnej ekshumacji (przed upływem 20 lat);
  • inwestycji cmentarnych (na przykład sadzenie drzew czy przeprowadzenie robót remontowych);
  • opłat związanych z dzierżawą grobu oraz innymi usługami.
Przeczytaj
Cmentarz komunalny a cmentarz parafialny – różnice i charakter pochówku

Już wiesz, kto zarządza cmentarzem parafialnym oraz jakie są jego obowiązki. Pamiętaj, że jako dysydent to ty odpowiadasz za nagrobek bliskiej osoby, w związku z czym przysługują ci pewne prawa, ale także zobowiązania.

Zobacz także:

Archiwum: październik 2022
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *