Cmentarz komunalny a cmentarz parafialny – różnice i charakter pochówku

cmentarz komunalny a cmentarz parafialny różnice

W Polsce wyróżnia się cmentarze wyznaniowe, na przykład rzymsko-katolickie, prawosławne, ewangelickie czy muzułmańskie oraz nekropolie gminne. W artykule wyjaśnimy różnice między cmentarzem komunalnym a cmentarzem parafialnym. Przeczytaj i sprawdź.

Z artykułu dowiesz się, jak funkcjonują nekropolie i kto zarządza miejscami pochówku. Każdy cmentarz gminny to cmentarz komunalny, a cmentarz parafialny to inaczej mówiąc nekropolia wyznaniowa. Z tekstu dowiesz się, czy możesz wybrać sobie dowolne miejsce pochówku.

Cmentarz komunalny a cmentarz parafialny – podstawowe różnice

W Polsce rozróżnia się dwa rodzaje cmentarzy – parafialny oraz komunalny. Nekropolie komunalne należą najczęściej do gminy, a zarządzanie nimi spoczywa na burmistrzach czy prezydentach miast na terenie, których znajduje się miejsce pochówku. Drugi typ to cmentarze wyznaniowe inaczej zwanymi parafialnymi, ponieważ w Polsce zarządcą najczęściej jest proboszcz parafii lub inna osoba odpowiedzialna za zarządzanie grobami.

Cmentarz parafialny – kto nim zarządza?

Już wiesz, że gmina jest zarządcą cmentarza komunalnego, a cmentarz parafialny powierzany jest proboszczom parafii. Większość Polaków deklaruje się jako katolicy, dlatego do nekropolii wyznaniowych przylgnęło miano parafialnych, jednak tego typu cmentarze mogą być żydowskie, ewangelickie czy muzułmańskie.

Kto może zostać pochowany na cmentarz wyznaniowym?

Według polskich przepisów prawa każdemu bez względu na wyznanie lub jego brak przysługuje pochówek zwłok. Ustawa ma ogromne znaczenie dla osób odmiennej niż katolicka wiary lub ateistów zamieszkujących gminy, w których nie ma komunalnych nekropolii. W takich przypadkach nie zachodzi konieczność organizacji pogrzebu daleko od miejsca zamieszkania zmarłego i jego bliskich. Co różni cmentarz komunalny a cmentarz parafialny? O tym w dalszej części artykułu.

Przeczytaj
Kto zarządza cmentarzem parafialnym? Jakie ma obowiązki?

Cmentarz komunalny a cmentarz parafialny – opłaty za usługi pogrzebowe

Podstawową różnicą między cmentarzem komunalnym a cmentarzem parafialnym poza zarządcą, jest cennik. O ile w przypadku nekropolii gminnych opłaty powinny być ujednolicone, o tyle w przypadku wyznaniowych miejsc pochówku mogą pojawić się dodatkowe opłaty.

Powinieneś pamiętać, że miejsce na grób na cmentarzu wyznaniowym wykupujesz na 20 lat. Po upływie tego okresu należ ponowić opłatę. W przypadku gdy na terenie gminy funkcjonują zarówno cmentarze komunalne, jak i cmentarze parafialne zdarza się, że proboszczowie chowają jedynie swoich parafian. Dzieje się to ponieważ ilość miejsc grzebalnych, jest ograniczona, a budowa dodatkowych niemożliwa.

Pamiętaj także, że pogrzeby osób niewierzących, odbywające się na cmentarzach wyznaniowych organizowane są przez zakład pogrzebowy zapewniający mistrza ceremonii. Uroczystość koncentruje się wokół zmarłego, a nie religii jak ma to miejsce w przypadku pochówków katolickich.

W Polsce bardzo niewielka część wszystkich cmentarzy należy do gmin. Jedynie około 1900 na ponad 15,5 tysiąca funkcjonujących nekropolii jest komunalnych. Są one też bardzo nierównomiernie rozłożone. Dla przykładu w województwie podlaskim występuje 17 nekropolii komunalnych, a w zachodniopomorskim aż 476.

Cmentarz komunalny a cmentarz parafialny – różnice w pochówku

Zarówno na cmentarzu komunalnym, jak i cmentarzu parafialnym może odbyć się chrześcijański pochówek. W miejscach, gdzie brak komunalnych nekropolii, w myśl zasad uczciwej konkurencji administrator cmentarza należącego do związku wyznaniowego ma obowiązek przeznaczyć miejsce na chowanie zwłok mieszkańców innej religii lub niewierzących. Ceremonia pogrzebowa może być poprowadzona przez księdza lub innego odpowiednika dla danego wierzenia, lub przez mistrza ceremonii z obsługującego cię zakładu pogrzebowego.

Przeczytaj
Ławeczka na cmentarz – ile kosztuje? Czy można ją legalnie zamontować? Jakie ławki na cmentarz dostępne są w sprzedaży?

Problemem w dużych miastach jest brak miejsc na obu typach nekropolii oraz brak odpowiednich terenów w obrębie gminy pod nowe cmentarze. Ponadto przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie przewidują możliwości ulokowania cmentarza komunalnego poza granicami gminy. Parafie także borykają się z tym problemem, ponieważ nie posiadają terenów, dzięki którym można byłoby poszerzyć nekropolie.

Sprawa organizacji pochówku prędzej czy później dosięgnie każdego. Cmentarz komunalny a cmentarz parafialny? Wybór należy do ciebie. Różnice są niewielkie, a w mniejszych miejscowościach nie ma możliwości wyboru.

Zobacz także:

Archiwum: październik 2022
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *