Co należy się wdowie po śmierci męża? Wyjaśniamy

co należy się wdowie po śmierci męża

Jak wygląda dziedziczenie w związku małżeńskim? Co należy się wdowie po śmierci męża? Jaka jest wysokość przysługujących świadczeń? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym poradniku!

Śmierć członka rodziny, a zwłaszcza męża to trudny czas w życiu każdej kobiety. Wdowy nie tylko muszą zmagać się z żałobą oraz bólem po stracie, ale także poradzić sobie z załatwieniem wszystkich formalności, a wielu przypadkach również z pogorszeniem się sytuacji materialnej. W artykule wyjaśnimy, co należy się wdowie po śmierci męża. Jeżeli wasz związek pozostał nieformalny, przeczytaj nasz poradnik o tym, jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta.

Co należy się wdowie po śmierci męża?

Śmierć współmałżonka to nie tylko ogromny ból emocjonalny, ale także konieczność poradzenia sobie z finansami. Sprawa jest szczególnie trudna w relacjach opartych na tradycyjnym podziale ról, w którym to mężczyzna odpowiada za zapewnienie bytu rodziny. Wdowy mają prawo nie tylko do dziedziczenia po swoich zmarłych mężach, ale w wielu przypadkach również do pobierania świadczeń. Przeczytaj także nasz artykuł o tym, co należy się dziecku po śmierci ojca.

Dziedziczenie ustawowe w związku małżeńskim

Wdowa ma prawo do dziedziczenia po zmarłym mężu. Zgodnie z dziedziczeniem ustawowym do podziału spadku w pierwszej kolejności powołuje się dzieci oraz małżonka spadkodawcy. W przypadku, gdy para miała wspólność majątkową, spadek obejmuje połowę majątku wspólnego oraz całość majątku osobistego. Małżonek i dzieci (a w razie ich śmierci zstępni, czyli wnuki oraz prawnuki spadkodawcy) dziedziczą w równych częściach, jednak partnerowi nie może przypaść mniej niż 1/4 całości majątku.

Przeczytaj
Co grozi za wypłacenie pieniędzy z konta po śmierci właściciela? Odpowiadamy!

Emerytura po mężu – kiedy przysługuje renta rodzinna?

Co należy się wdowie po śmierci męża? Poza dziedziczonym majątkiem w niektórych przypadkach kobieta może ubiegać się o dodatkowe świadczenia, w tym rentę rodzinną często błędnie określaną jako emeryturę po mężu. Prawo do jej pobierani przysługuje członkom rodziny osoby, która w dniu śmierci:

  • miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniała warunki niezbędne do pobierania tych świadczeń;
  • pobierała świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bądź zasiłek przedemerytalny.

Należy jednak pamiętać, że nie każdej kobiecie będzie przysługiwała renta rodzinna po śmierci współmałżonka. Wdowa musi dodatkowo spełnić przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • w chwili śmierci męża mieć skończone 50 lat lub być niezdolną do pracy;
  • stać się niezdolną do pracy po śmierci małżonka, jednak nie później niż 5 lat od jej upłynięcia;
  • opiekować się przynajmniej jednym dzieckiem, wnukiem lub rodzeństwem mającym prawo do świadczenia;
  • opiekować się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy uprawnionym do pobierania renty rodzinnej bądź całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Co należy się wdowie po śmierci męża, jeśli nie spełnia wcześniej wspomnianych warunków? Zgodnie z ustawą istnieje także możliwość przyznania tymczasowej renty kobiecie niemającej żadnego źródła utrzymania. Świadczenie może zostać przyznane na okres roku od śmierci mężczyzny lub maksymalnie 2 lat, jeśli w tym czasie uczestniczy ona w szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej. Wysokość renty rodzinnej wynosi od 85 do 95% wartości świadczenia zmarłego w zależności od tego, ilu osobom przysługuje prawo do renty rodzinnej.

Przeczytaj
Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci spadkodawcy?

Zasiłek pogrzebowy – zasady otrzymania świadczenia

Co należy się wdowie po śmierci męża? Zgodnie z prawem członek rodziny, który pokrył koszty pogrzebu osoby zmarłej, ma prawo do pobrania zasiłku pogrzebowego. Wysokość świadczenia jest niezmienna i wynosi 4000 zł. By otrzymać środki, należy złożyć wniosek do ZUS-u wraz z kompletem odpowiednich dokumentów. Ważne jest utrzymanie terminu, ponieważ po 12 miesiącach od śmierci ubezpieczonego, prawo do zasiłku przepada.

Prawo do dziedziczenia ustawowego po mężu przysługuje każdej kobiecie, dodatkowo, jeśli poniosła ona koszty związane z pogrzebem, może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego zasiłku pogrzebowego. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń, jednak wdowa musi spełniać kilka warunków do ich pobierania jeszcze w chwili śmierci małżonka.

Zobacz także:

Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *