Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci spadkodawcy?

jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci

Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci testatora? Co się dzieje po złożeniu dokumentu w kancelarii notarialnej lub sądzie rejonowym? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w naszym artykule!

Jeśli zmarła bliska ci osoba, prawdopodobnie zastanawiasz się, jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci. W poradniku odpowiemy na to pytanie oraz krótko opiszemy wszystkie rodzaje testamentów. Poznasz także terminy obowiązujące dla spraw spadkowych. Przeczytaj również nasz poradnik spadkowy o tym, co zrobić po śmierci rodzica.

Rodzaje testamentów

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci spadkodawcy, krótko opiszemy najważniejsze formy tego dokumentu. Znajduje się wśród nich:

  • testament notarialny sporządzany przez notariusza w kancelarii;
  • testament własnoręczny nazywany także holograficznym, który jest spisywany w całości odręcznie przez samego testatora;
  • testament allograficzny to dokument sporządzany na podstawie ustnego oświadczenia spadkodawcy, czynność ta musi być wykonana w obecności osoby pełniącej funkcje publiczne oraz dwóch świadków;
  • testament ustny może być sporządzany jedynie w kilku okolicznościach, w tym przypadku spadkodawca również przekazuje ustnie swoją ostatnią wolę, w trakcie czego musi towarzyszyć mu przynajmniej trzech świadków;
  • testament podróżny powstaje po przekazaniu ustnie ostatniej woli dowódcy statku bądź jego zastępcy, podobnie jak w przypadku testamentu allograficznego jego sporządzenie wymaga obecności dwóch świadków;
  • testament wojskowy sporządza się zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Sprawdź także, ile jest ważny testament po śmierci spadkodawcy.

Przeczytaj
Co należy się wdowie po śmierci męża? Wyjaśniamy

Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci spadkodawcy?

Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci testatora? Przepisy nie podają jednoznacznego terminu, jednak zgodnie z art. 646 kodeksu postępowania cywilnego osoba mająca wiedzę o tym, gdzie znajduje się testament, od razu, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, ma obowiązek złożyć go w sądzie spadku, o ile nie złożyła go wcześniej u notariusza. Bezzasadne uchylanie się od wykonania powyższego obowiązku wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności majątkowej za wynikające z tego szkody, a nawet z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd.

Otwarcie i ogłoszenie testamentu

Po złożeniu testamentu w kancelarii notarialnej lub w sądzie rejonowym następuje jego otwarcie oraz ogłoszenie. Wówczas ustala się krąg spadkobierców, ważność testamentu (weryfikacja, czy został sporządzony zgodnie z ustawą i zawiera wszystkie niezbędne elementy), po czym zmierza się do wykonania ostatniej woli spadkodawcy.

Następnie przeprowadza się postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku, podczas którego sąd ustala kto oraz w jakim udziale nabył spadek po zmarłej osobie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z zapisami znajdującymi się w kodeksie cywilnym, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia może zostać wydane dopiero po upływie 6 miesięcy od daty otwarcia testamentu, chyba że złożono już oświadczenia o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku przez wszystkie osoby uprawnione.

Pozostałe ważne terminu

Już wiesz, jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci spadkodawcy. Teraz przedstawimy terminy, w których należy złożyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się po zapoznaniu z majątkiem spadkowym, by uniknąć obowiązku spłacania długów pozostawionych przed spadkodawcę; czas na jego złożenie to 6 miesięcy jednak w szczególnych okolicznościach może zostać wydłużony;
  • wszczęcie postępowania spadkowego związanego z twoim prawem do zachowku może nastąpić maksymalnie w ciągu 5 lat liczonych od daty otwarcia testamentu lub śmierci testatora;
  • zakwestionowanie ważności testamentu może nastąpić w ciągu 3 lat od chwili dowiedzenia się o nieważności dokumentu przez osobę chcącą go zakwestionować, jednak jednocześnie nie później niż 10 lat po jej śmierci.
Przeczytaj
Skąd notariusz wie o śmierci? Notarialny rejestr testamentów

Prawo nie podaje jednoznacznego terminu na otwarcie testamentu po śmierci spadkodawcy, ale zgodnie z kodeksem cywilnym osoba posiadająca dokument musi złożyć go w sądzie spadku od razu po śmierci testatora.

Zobacz także:

Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *