Skąd notariusz wie o śmierci? Notarialny rejestr testamentów

skąd notariusz wie o śmierci

Gdzie szukać testamentu bliskiej osoby? Skąd notariusz wie o śmierci? To pytania, które zadaje sobie wielu spadkobierców. Odpowiedzi na nie znajdziesz w naszym poradniku. Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej na ten temat!

Testament jest dokumentem sporządzanym przez osobę fizyczną w celu rozporządzenia jej majątku w razie śmierci. Istnieją jego różne formy, co nieco utrudnia poszukiwanie dokumentu rodzinom w razie śmierci. W artykule krótko opiszemy każdą z nich oraz wyjaśnimy, gdzie zazwyczaj są one przechowywane. Z dalszej części tekstu dowiesz się także, skąd notariusz wie o śmierci spadkodawcy. Sprawdź również, jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci.

Testament notarialny, własnoręczny i alograficzny

Wyróżnia się trzy rodzaje testamentów:

  • testament notarialny – sporządzany w formie aktu notarialnego przez notariusza;
  • testament własnoręczny nazywany także holograficzny – sporządzony przez daną osobę własnoręcznie;
  • testament allograficzny – sporządzany w obecności osoby pełniącej funkcje publiczne.

Dowiedz się także, ile jest ważny testament po śmierci z naszego poradnika.

Gdzie szukać dokumentu? Notarialny Rejestr Testamentów (NORT)

Podejrzewasz, że bliska osoba zostawiła testament, ale nie wiesz, gdzie go szukać? Na początek udaj się do najbliższej kancelarii notarialnej. Każdy notariusz ma dostęp do Notarialnego Rejestru Testamentów – to spis, w którym można zarejestrować testamenty notarialne oraz własnoręczne pozostawione do przechowywania w kancelarii. Na twoją prośbę notariusz zweryfikuje, czy ostatnia wola spadkodawcy została w nim zarejestrowana oraz wskaże miejsce, w którym znajduje się dokument.

Przeczytaj
Jednoosobowa działalność gospodarcza a śmierć jej właściciela

Zanim wyjaśnimy, skąd notariusz wie o śmierci testatora, przedstawimy także inne możliwości szukania testamentu. Co możesz zrobić, jeśli nie widnieje on w Notarialnym Rejestrze Testamentów? Zacznij od wybrania się do każdego notariusza w okolicy zamieszkania osoby zmarłej, by zweryfikować, czy nie doszło do sporządzenia dokumentu w danym miejscu. Kancelarie notarialne mają obowiązek przechowywać testamenty przez 10 lat od roku ich sporządzenia, po tym czasie przekazuje się je do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

Co w przypadku testamentów własnoręcznych, których nie przekazano do kancelarii notarialnej? Jeśli informacja o miejscu ukrycia ostatniej woli spadkodawcy została ujawniona zaufanej osobie, zgodnie z kodeksem cywilnym ma ona obowiązek wyjawić to miejsce. Podczas postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustala, czy testament powstał i wzywa osobę go posiadającą do jego ujawnienia.

W przypadku testamentów sporządzonych ustnie w obecności trzech świadków sąd wzywa wszystkich świadków do złożenia zeznań, po czym stwierdza ich zgodność.

Skąd notariusz wie o śmierci?

Skąd notariusz wie o śmierci testatora? Jedyną możliwością poinformowania go o odejściu spadkodawcy jest dostarczenie mu aktu zgonu przez osobę uprawnioną. Wówczas notariusz otwiera i ogłasza testament. Nie ma obowiązku zawiadamiania o tym wszystkich osób zainteresowanych, jednak zgodnie z zaleceniami powinny być one obecne w trakcie czynności. Obowiązkiem notariusza jest przesłanie wypisu protokołu otwarcia do sądu spadku.

Kiedy nie chcesz przyjąć spadku

Dziedziczysz spadek, którego nie chcesz przyjąć? Zgodnie z prawem spadkowym możesz go odrzucić. By tego dokonać musisz złożyć oświadczenie przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego całkowitym odrzuceniu. Najłatwiej i najszybciej jest to zrobić w kancelarii notarialnej, ale istnieje także możliwość złożenia go w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania stałego bądź tymczasowej danego spadkobiorcy.

Przeczytaj
Jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela? Odpowiadamy!

Już wiesz, skąd notariusz wie o śmierci spadkodawcy oraz gdzie możesz uzyskać dostęp do potencjalnego testamentu osoby zmarłej. Jeśli nie chcesz przyjmować spadku, wybierz się do notariusza, który sporządzi odpowiedni dokument.

Zobacz także:

Archiwum: styczeń 2023
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *