Sprowadzanie zwłok z zagranicy – poradnik krok po kroku, czyli procedura, formalności i koszty

Sprowadzenie zwłok z zagranicy w celu ich pochówku w Polsce to dość często przeprowadzana procedura. Wymaga ona jednak zebrania szeregu dokumentów oraz dopełnienia pewnych formalności. Zapraszamy do lektury!

Śmierć naszych bliskich może nastąpić wszędzie. Niejednokrotnie zdarza się, że ma miejsce poza granicami kraju. Nierzadko również odbywają się powroty z emigracji i chęć przeniesienia szczątków ciał zmarłych na lokalne cmentarze. Taka procedura oczywiście jest możliwa, ale należy się liczyć z tym, że będzie się wiązała z kosztami, koniecznością zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz postępowania zgodnie z konkretnym schematem działania. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć, kiedy chcesz sprowadzić zwłoki lub szczątki z zagranicy!

Sprowadzanie zwłok z zagranicy: niezbędne dokumenty i formalności

Kwestie związane ze sprowadzeniem zwłok czy szczątków zmarłych z zagranicy w celu ich pochowania w Polsce zostały dokładnie uregulowane w rozporządzeniu MZ z 27 grudnia 2007 roku. Zgodnie z nim wśród  niezbędnych dokumentów znajdują się:

 • akt zgonu lub inny dokument urzędowy świadczący o zgonie;
 • dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki lub szczątki ludzkie mają być docelowo pochowane;
 • zezwolenie na sprowadzenie zwłok wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki mają być pochowane;
 • opinia na temat powyżej wskazanego zezwolenia wydana przez państwowy powiatowy inspektorat sanitarny.

Kto może wystąpić o zezwolenie i opinię?

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy lub szczątków osoby zmarłej oraz opinia na jego temat wydawane są niezwłocznie (maksymalnie w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku)  na wniosek osób uprawnionych. W ich gronie znajdują się:

 • małżonek osoby zmarłej;
 • krewny zstępny osoby zmarłej (potomek w linii prostej, a więc na przykład: wnuk, dziecko, prawnuk);
 • krewny wstępny osoby zmarłej (przodek w linii prostej, a więc na przykład: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);
 • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa;
 • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia;
 • osoby, które dobrowolnie się do tego zobowiązują.
Przeczytaj
Informacja o śmierci i pogrzebie – jak ją przekazać krewnym i znajomym? Jakie są różnice między nekrologiem a klepsydrą?

A co w przypadku, kiedy śmierć nastąpiła na skutek choroby zakaźnej?

W przypadku, gdy zmarły odszedł na skutek przebytej choroby zakaźnej, pozwolenie będzie niemożliwe do uzyskania przed upływem dwóch lat od dnia zgonu. W zestawieniu chorób zakaźnych znajdują się:

 • cholera;
 • riketsjozy;
 • dżuma;
 • gorączka powrotna;
 • nagminne porażenie dziecięce;
 • nosacizna;
 • trąd;
 • wąglik;
 • wścieklizna;
 • żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

Transport zwłok – wymogi sanitarne

Transport zwłok lub szczątków osoby zmarłej powinien się odbywać przy wykorzystaniu odpowiednio dostosowanego do tego celu środka transportu, zarejestrowanego jako pojazd specjalny. Ten musi spełniać rygorystyczne wymogi techniczne oraz sanitarne. Przede wszystkim powinien być trwale oznakowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz mieć odizolowaną kabinę dedykowaną przewozowi zwłok lub szczątków. Dodatkowo we wspomnianej kabinie powinny być zainstalowane odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające przesuwanie się ładunku.

Koszt sprowadzenia zwłok z zagranicy

Transport osób zmarłych w celu sprowadzenia ich ciał do Polski wiąże się z koniecznością poniesienia niemałych kosztów. Ich wysokość uzależniona jest od odległości oraz wykorzystanego środka transportu. Dla przykładu można powiedzieć, że przywiezienie do Polski zwłok osoby zmarłej w Słowacji, Niemczech lub Czechach to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Przewiezienie ciała lub szczątków z Anglii to już wydatek oscylujący w granicach 7 do 13 tysięcy złotych. Natomiast przywóz z Włoch wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości ok. 8-15 tysięcy złotych.

Koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy często pokrywane są przez ubezpieczycieli. Najbliżsi zmarłych mogą również liczyć na pomoc ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Przeczytaj
Mowa pogrzebowa. Jak przygotować i edytować dokument

Stanąłeś przed koniecznością sprowadzenia zwłok lub szczątków osoby zmarłej z zagranicy? Firma Anielski Orszak oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie. Posiadamy doświadczenie oraz środki niezbędne ku temu, aby procedura przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Dodatkowo jesteśmy w stanie pomóc w dopełnieniu niezbędnych formalności oraz zorganizowaniu  finansowania. Zapraszamy do współpracy!

Zobacz także:

Archiwum: czerwiec 2022
Opublikowany przez
Krzysztof

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia i od 2 lat pracuje w zakładzie pogrzebowym. Doświadczenie nauczyło go wrażliwości i wyrozumiałości w kontakcie z osobami korzystającymi z usług pogrzebowych. Prywatnie zajmuje się udzielaniem korepetycji z kaligrafii i udzielaniem porad na forach religijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *